ebook Ateizm - Julian Baggini

Ateizm

Ateizm Juliana Bagginiego został wydany w prestiżowej oksfordzkiej serii Bardzo Krótkich Wprowadzeń, którą tworzą książki pod wieloma względami modelowe. Niewielkich rozmiarów publikacje adresowane do szerokiego grona odbiorców odznaczają się dbałością o jasność wywodu, która jednocześnie nie oznacza rezygnacji z autorskiego podejścia lub z akademickiej dociekliwości. Baggini, współzałożyciel i redaktor naczelny czasopisma „The Philosophers' Magazine”, świadom, iż prowadzi czytelnika przez zagadnienie, wobec którego „niewielu będzie miało neutralny pogląd”, dystansuje się od agresywnego ateizmu wojującego i wybiera drogę racjonalnej argumentacji. W dobie przybierających na sile fundamentalizmów religijnych, sześć krótkich rozdziałów, w których autor stara się m.in. zdefiniować ateizm, odpowiedzieć na pytanie o ateistyczną etykę i miejsce ateizmu w historii, ukazuje ateizm przede wszystko jako wypracowane stanowisko filozoficzne, a nie emocjonalną reakcję na doraźne spory.Przedmowa do polskiego wydania IX Przedmowa XXXIX Rozdział 1. Czym jest ateizm? 3 Przechadzka po ciemnej stronie? 3 Definicja ateizmu 6 Ateizm, naturalizm i fizykalizm 7 Argumentacja na rzecz ateizmu 11 Zatrąb, jeśli jesteś ateistą 14 Rozdział 2. Wesprzeć ateizm 17 Jak można w ogóle coś wesprzeć? 17 Dowody 19 Brak a dowód 21 Dowód na słuszność ateizmu 23 Ateizm i dogmatyzm 30 Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia 33 Czy ateizm to postawa wiary? 39 Prosimy obstawiać 44 Wnioski 46 Rozdział 3. Etyka ateistyczna 49 Prawa i prawodawcy 49 Moralność i wybór 54 Źródła moralności 57 Myśl moralna 61 Rozkwit człowieka 62 Konsekwencje 65 Uniwersalizacja 68 Wnioski 71 Rozdział 4. Sens i cel 73 Po co to wszystko? 73 Zamysł projektanta 74 Cel jako zadanie do wykonania 77 Życie samo jest odpowiedzią 81 Hedonizm 84 Śmierć 86 Życie, które ma sens 90 Rozdział 5. Ateizm w historii 93 Nie historia ateizmu 93 Narodziny ateizmu 94 Narodziny zdeklarowanego ateizmu 99 Ateizm a dwudziestowieczny totalitaryzm 103 Wnioski 112 Rozdział 6. Przeciwko religii? 115 Źli i niedobrzy 115 Dowody na istnienie Boga 117 Dowód kosmologiczny 119 Dowód teleologiczny 121 Dowód ontologiczny 123 Co zatem uzasadnia wiarę? 125 Wojujący ateizm 128 Szkodliwa religia 132 Wnioski 134 Rozdział 7. Wnioski 137 Może innym razem 137 Humanizm 139 Powrót na ciemną stronę 140 Wskazówki bibliograficzne 143 Czym jest ateizm? 143 Wesprzeć ateizm 143 Etyka ateistyczna 144 Sens i cel 145 Ateizm w historii 146 Przeciwko religii? 147 Wnioski 147 Od tłumaczy 149 Indeks osób i rzeczy 151

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj