ebook Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 2 -

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 2

"Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem rzymskim. Autorzy poruszyli w niej problematykę historii prawa rzymskiego i jego źródeł, rozwoju rzymskiego prawa obligacyjnego, istotnych kwestii rzymskiego prawa osobowego, rzymskiej Familii oraz ewolucji rzymskiego prawa spadkowego.Przedmowa / 7 WIESŁAW MOSSAKOWSKI Prawny aspekt zwalczenia piractwa przez Pompejusza Wielkiego / 9 OKTAWIA EWA BRANIEWICZ Przejawy społeczno-prawnego uprzywilejowania Virgines Vestales /23 KLAUDIA MOKRZEWSKA Igrzyska gladiatorów – od rytuału pogrzebowego do widowiska w amfiteatrze / 39 MAGDALENA ANDRZEJEWSKA Znaczenie rzymskiej reguły mater semper certa est w kontekście rozwoju współczesnej medycyny / 51 ANNA ŚWIERZEWSKA Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa – prawo rzymskie a prawa antyczne / 61 NATALIA MARIA TOŃCZYK Porównanie sytuacji społeczno-prawnej kobiet w starożytnym Rzymie i średniowieczu – wybrane zagadnienia / 73 KRZYSZTOF BURDYKA Infamia w starożytnym Rzymie i jej skutki w sferze prawa osobowego / 85 ZUZANNA KRZYKALSKA Charakter rzymskiej paremii ignorantia iuris nocet oraz wyjątków od niej w świetle pism jurystów okresu klasycznego / 97 KAMIL SORKA Co Rzymianie wiedzieli o prawie rzymskim? Porównanie fragmentów Instytucji Gajusa i przypisywanych muEpitomow na temat zobowiązań / 111 WOJCIECH BAŃCZYK Prawo dziedziczenia w prawie rzymskim oraz współczesnym prawie polskim – o znaczeniu pojęcia w systemie prawa publicznego i prywatnego / 121 MONIKA PIEKARSKA Instytucja testamentum militis jako szczególna forma testamentu w prawie rzymskim / 143 ALICJA SZCZYPKA Porównanie wybranych zagadnień z rzymskiego prawa spadkowego i regulacji dot. tej materii obowiązujących we współczesnym polskim ustawodawstwie / 157

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj