ebook Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu - Ewa Oktawia Braniewicz,Patryk Kowalczyk

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu

"Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem rzymskim. Autorzy poruszyli w niej problematykę historii prawa rzymskiego i jego źródeł, rozwoju rzymskiego prawa obligacyjnego, istotnych kwestii rzymskiego prawa osobowego, rzymskiej Familii oraz ewolucji rzymskiego prawa spadkowego.Przedmowa / 7 WIESŁAW MOSSAKOWSKI Zerwanie narzeczeństwa w polskim prawie kanonicznym / 9 JUSTYNA DWORNIAK Rzymskie tabulae – pierwsze dokumenty prawne. Ich początek, rozwój i znaczenie w okresie Republiki i Cesarstwa do 400 r. n.e./ 19 PATRYK KOWALCZYK Wybrane zagadnienia rzymskiego prawa pogrzebowego / 31 KLAUDIA MOKRZEWSKA Profanacja grobu w prawie rzymskim / 43 AGATA KLIMCZYK Rodzina w prawie rzymskim, ze szczególnym względnieniem władzy patria potestas / 53 KRZYSZTOF TRNKA Miejsce familii w porządku prawnym, gospodarczym i społecznym starożytnego Rzymu / 65 EWA WILK „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, czyli wpływ prawa rzymskiego na ukształtowanie się zdolności prawnej w prawie cywilnym / 75 OKTAWIA EWA BRANIEWICZ Sytuacja prawna nasciturusa w świetle prawa rzymskiego oraz porównanie jej z obecnym uregulowaniem w polskim prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego / 85 MAGDALENA ANDRZEJEWSKA Testament ważny, a jednak nieskuteczny. Ochrona woli testatora przed dziedziczeniem ab intestato / 97 JULIA GRZYWNA Bonorum possessio a rozwój rzymskiego prawa spadkowego / 109 WOJCIECH BAŃCZYK Wpływ działalności konsula na tworzenie i stosowanie prawa w starożytnym Rzymie / 121 JOANNA ŚWIĘTOCHOWSKA Opodatkowanie prostytucji w starożytnym Rzymie. Pozycja prawna i status społeczny meretrix / 139 PAWEŁ SZWAJDLER Porównanie rzymskiej societas i współczesnej spółki cywilnej / 151 MARCIN ŻURAWSKI Manet autem societas eo usque, donec in eodem sensu perseuerant – zawiązanie i rozwiązanie spółki w prawie rzymskim / 167 JOANNA KRUSZYŃSKA Negotiorum gestio a regulacja prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w polskim kodeksie cywilnym – o czym zapomina polski ustawodawca? / 177

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj