ebook Arytmie serca u dzieci -

Arytmie serca u dzieci

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    PZWL

  • Format:MOBI + EPUB
Arytmie serca u dzieci występują stosunkowo często. Niektóre z nich mogą nawet stwarzać niebezpieczeństwo dla życia małych pacjentów i wiązać się z poważnymi schorzeniami. Objawy zaburzeń rytmu serca u dzieci, które nie mają uzasadnienia w warunkach fizjologicznych, zawsze wymagają oceny lekarskiej. Niniejsza książka to bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat najczęstszych zaburzeń pracy serca u dzieci. Duży nacisk położono na praktyczne zastosowanie zawartej w niej wiedzy w codziennej pracy z pacjentami. Książka przydatna nie tylko dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii dziecięcej, lecz także kardiologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych.Rozdział 1. Rozwój i budowa układu przewodzącego – Adam Koleśnik 1 Rozdział 2. Podstawy elektrofizjologii komórki mięśnia sercowego – Katarzyna Bieganowska 13 Rozdział 3. Mechanizmy i podział zaburzeń rytmu serca – Katarzyna Bieganowska 19 Rozdział 4. Diagnostyka dziecka z zaburzeniami rytmu serca 29 Wstęp i wywiady – Katarzyna Bieganowska 29 Zapis elektrokardiograficzny – Anna Turska-Kmieć 32 Badanie echokardiograficzne – Monika Kowalczyk-Domagała 41 Wydłużony zapis elektrokardiograficzny – Katarzyna Bieganowska 59 Elektrokardiogram uśredniony – Katarzyna Bieganowska 71 Zmienność rytmu zatokowego – Katarzyna Bieganowska 74 Test wysiłkowy – Anna Turska-Kmieć 77 Testy diagnostyczne z lekami – Katarzyna Bieganowska 86 Test pochyleniowy – Katarzyna Bieganowska 87 Rozdział 5. Zaburzenia rytmu serca w okresie płodowym – Joanna Szymkiewicz-Dangel 93 Rozdział 6. Zespoły preekscytacji – Maria Miszczak-Knecht 157 Rozdział 7. Częstoskurcze nadkomorowe – Maria Miszczak-Knecht 177 Nawrotny częstoskurcz węzłowy 182 Trzepotanie przedsionków 191 Ektopiczny częstoskurcz węzłowy 202 Ektopiczny częstoskurcz przedsionkowy 206 Wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy 210 Migotanie przedsionków 210 Nieadekwatna tachykardia zatokowa 213 Rozdział 8. Komorowe zaburzenia rytmu serca – Anna Turska-Kmieć 217 Rozdział 9. Arytmie uwarunkowane genetycznie – Katarzyna Pręgowska 283 Zespół wydłużonego QT 290 Zespół Brugadów 310 Katecholaminergiczny polimorficzny częstoskurcz komorowy 328 Zespół krótkiego QT 336 Zespół przedwczesnej repolaryzacji 345 Rozdział 10. Dysfunkcja węzła zatokowego – Maria Posadowska 359 Rozdział 11. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego – Maria Posadowska 385 Rozdział 12. Omdlenia u dzieci – Katarzyna Bieganowska 413 Rozdział 13. Nagły zgon sercowy –Maria Miszczak-Knecht 437 Rozdział 14. Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z wadami serca przed i po leczeniu kardiochirurgicznym lub interwencyjnym – Katarzyna Bieganowska 449 Rozdział 15. Arytmia a sport – Anna Turska-Kmieć, Maria Miszczak-Knecht 477 Rozdział 16. Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca – Wojciech Szychta, Anna Turska-Kmieć, Katarzyna Bieganowska 517 Rozdział 17. Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne i leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji – Maria Miszczak-Knecht 557 Rozdział 18. Stała stymulacja serca – Katarzyna Bieganowska 589 Rozdział 19. Kardiowertery-defibrylatory – Monika Brzezinska 619 Rozdział 20. Problemy psychologiczne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rytmu serca – Anna Mierzyńska 651 Skorowidz 678 Dodatek 687

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj