ebook Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych - Katarzyna Orszulak-Dudkowska

Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych

W książce podjęto rozważania z zakresu antropologii ekonomicznej i antropologii codzienności. Na podstawie niepublikowanych materiałów źródłowych - prywatnych zeszytów z rachunkami domowymi prowadzonych przez wiele lat przez trzy kobiety o różnej sytuacji zawodowej i rodzinnej, w nieco odmiennych warunkach kulturowych - autorka dokonała interesującej antropologicznej analizy aktywności polskich gospodyń w czasach powojennych i w okresie potransformacyjnym, po 1989 roku. W monografii omówiła codzienne praktyki dotyczące prowadzenia gospodarstw domowych, rodzaju najczęściej kupowanych towarów i usług, nawyków żywieniowych i konsumpcyjnych, sposobów zamieszkiwania, zasad dbałości o ciało i higienę, form spędzania czasu wolnego, a także światopoglądu, religijności, stosunku do polskiej tradycji kulturowej. Publikacja jest adresowana do badaczy życia społecznego - antropologów, socjologów, ekonomistów i kulturoznawców. Może być również atrakcyjną lekturą dla szerszego grona czytelników, którzy szukają niekonwencjonalnej i drobiazgowej refleksji nad polską codziennością ostatnich sześćdziesięciu lat.Wprowadzenie 9 Rozdział I. Antropologia i ekonomiczna sfera działań człowieka 19 1.1. Antropologia ekonomiczna – tradycja badawcza i diagnozy współczesności 19 1.2. Gospodarstwo domowe i codzienność 32 1.3. Piśmiennictwo prywatne – teren badań i materiał źródłowy 50 Rozdział II. Rachunki domowe. Pismo i codzienne strategie działania 61 2.1. Prywatne pisarstwo ekonomiczne a potrzeba porządkowania świata 61 2.2. Praktyka pisania: działanie, forma materialna i tekst 71 2.3. Pieniądze, liczby i czas 86 Rozdział III. Ekonomia życia codziennego. Trzy studia przypadków 99 3.1. Założenia badawcze 99 3.2. Przypadek Pani Wandy 105 3.3. Przypadek Pani Marianny 145 3.4. Przypadek Pani Kazimiery 164 3.5. Konkluzje badawcze 193 Zakończenie 197 Bibliografia 201 Źródła niepublikowane 221 Spis fotografii 223 Summary 225 Od redakcji 229

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj