ebook Arystoteles na nowo odczytany - Elżbieta Jung

Arystoteles na nowo odczytany

Książka jest efektem wieloletnich badań dotyczących historii nauki średniowiecznej, mianowicie początków fizyki matematycznej. Można w niej wyodrębnić dwie części: monografię, w której autorka odpowiada na pytanie, czy XIV-wieczna fizyka matematyczna, inspirowana nominalistyczną filozofią Wilhelma Ockhama, doprowadziła do zerwania z jakościową fizyką Arystotelesa już w wieku XIV, oraz – tłumaczenie Kwestii o ruchu Ryszarda Kilvingtona, jednego z twórców szkoły Oksfordzkich Kalkulatorów. Z pozycji nominalistycznej, z jednej strony odrzuca on dużą część podejmowanej przez Arystotelesa problematyki, z drugiej zaś, wypełniając obowiązki nauczycielskie na średniowiecznym uniwersytecie, poddaje teorie Stagiryty interpretacji pozwalającej odnaleźć w jego myśli elementy bliskie – jak się Kilvingtonowi wydaje – jego poglądom. W swoich kwestiach Kilvington podejmuje analizę zagadnienia zmian, rozumianych, zgodnie z definicją Arystotelesa, jako ruch przestrzenny, zmiany jakościowe oraz ilościowe w ujęciu nominalistycznym, czyniąc matematykę właściwym językiem opisu przyrody. Są one też rezultatem jego nauczania, czasami zapisu ćwiczeń odbywanych w klasie ze studentami, zatem tekst ten ma również walor historyczny, ponieważ pokazuje nam, jak wielkie wymagania stawiano studentom średniowiecznym i jak dobrze się z nich wywiązywali. Jakiego rodzaju były to „obliczenia” i jakie dzięki nim można osiągnąć rezultaty, Czytelnik dowie się z lektury książki.WSTĘP 9 ROZDZIAŁ l. Ryszarda Kilvingtona życie i dzieło 13 1. Studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w XIV wieku 14 2. Życie Ryszarda Kilvingtona 24 3. Dzieła 32 3.1. Tradycja rękopiśmienna Ryszarda Kilvingtona Kwestii o ruchu 35 3.2. Mistrz i uczeń - Ryszard Kilvington i Tomasz Bradwardine 39 3.3. Forma, styl i metody badawcze w Kwestiach o ruchu 46 3.3.1. Forma 47 3.3.2. Styl i metody Badawcze 51 ROZDZIAŁ II. Poglądy filozoficzne Ryszarda Kilvingtona 55 1. Zagadnienia metodologiczne - teoria poznania 55 2. Średniowieczny świat 69 3. Zmiany w świecie podksiężycowym 71 3.1. Zmiana miejsca, czyli ruch przestrzenny 72 3.1.1. Ruch rzeczywisty 72 3.1.2. Dynamiczny aspekt ruchu 74 3.2. Ruch możliwy 83 3.2.1. Kinematyczny aspekt ruchu 86 4. Zmiany jakościowe 90 Zakończenie 101 III. Ryszard Kilvington, Kwestie o ruchu 107 1. Czy w każdym ruchu moc tego, co porusza, przewyższa opór rzeczy poruszanej 109 2. Czy jakość przyjmuje „więcej” i „mniej” 173 3. Czy jakieś ciało proste może być tak samo szybko poruszane w próżni, jak w ośrodku 249 4. Czy wszystko to, co podlega zmianie, na początku zmiany znajduje się w tym, w co jako pierwsze jest mieniane 289 Bibliografia 317 Indeks osób 329 Indeks pojęć 333 Summary 339 Od redakcji 345

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj