ebook Arystoksenos z Tarentu. „Harmonika” - Anna Maciejewska

Arystoksenos z Tarentu. „Harmonika”

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, a jej teoretyczne badania na gruncie europejskim zapoczątkowali starożytni Grecy. Prezentowana tu w polskim przekładzie Harmonika Arystoksenosa z Tarentu jest pierwszym w pełni naukowym i jednocześnie najstarszym zachowanym - choć jedynie w części - greckim traktatem muzykologicznym. Zachowane partie tekstu zawierają przegląd pojęć z zakresu antycznej teorii muzyki oraz niepełne, lecz bardzo systematyczne i drobiazgowe rozważania na temat budowy ówczesnych skal muzycznych. Jego lektura pozwala ponadto prześledzić praktyczne zastosowanie metody badawczej Arystotelesa, którego bezpośrednim uczniem był Arystoksenos. Przekład traktatu został poprzedzony obszernym wstępem, który, oprócz danych na temat samego dzieła i jego autora, zawiera podstawowe informacje o miejscu muzyki w starożytnej Grecji oraz ogólny zarys jej struktur, szczegółowo analizowanych w samym dziele, a znacznie się różniących od stosowanych obecnie w muzyce artystycznej.Nota edytorska 10 Wstęp 12 Muzyka starożytnej Grecji 12 Obecność muzyki w Grecji starożytnej: 12 Źródła wiedzy o muzyce antycznej Grecji: 16 Dwa nurty w antycznych badaniach muzyki: 18 Starogreckie skale muzyczne: 20 Pogląd o psychagogicznym i etycznym oddziaływaniu muzyki: 27 Arystoksenos z Tarentu 29 Dane osobowe: 29 Arystoksenos Muzyk, ojciec naukowej muzykologii: 30 Dorobek naukowy Arystoksenosa: 30 Harmonika 31 Stan zachowania i tradycja tekstu: 31 Przegląd treści: księgi I i II: 32 Przegląd treści: księga III: 35 Dyskusja na temat pierwotnego układu dzieła: 35 Podręcznikowy charakter Harmoniki: 38 Przedmiot i cel Harmoniki 39 Naukowy i arystotelejski charakter Harmoniki: 40 Pojęcie funkcji dźwięku: 42 Muzyka jako zjawisko naturalne? O sposobie traktowania przedmiotu Harmoniki: 45 Polemika z poprzednikami: pitagorejczycy i harmonicy: 46 Erystyka Arystoksenosa: 49 Historia nowożytnych wydań i przekładów Harmoniki: 50 Wybór bibliografii: 54 Harmonika Arystoksenosa z Tarentu 56 Księga I: 56 Księga II: 75 Księga III: 92 Słowniczek terminów greckich: 104 Indeksy: 108 Wykaz rysunków 114 English Summary: 116

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj