ebook Arystokracja Polskie rody - Marcin K. Schirmer

Arystokracja Polskie rody

Polska arystokracja – synonim polskości, fundament kultury minionych epok, źródło pięknych tradycji...

Dzieje polskiej arystokracji niezmiennie ciekawią, budzą podziw, intrygują współczesnych. Wiele w nich ważnych wydarzeń, zaskakujących zwrotów, przewrotności ludzi i losu.

Autor niezwykle obrazowo dokumentuje historię znamienitych rodów arystokratycznych, ich siedzib, zbiorów, a także losy przedstawicieli wybranych rodzin. Pasjonująco wyjaśnia proces kształtowania się polskiej arystokracji, zasady przynależności do tej grupy, a także miejsce wybranych rodzin w hierarchii społecznej.

Lektura obowiązkowa dla zainteresowanych genealogią, historią i kulturą Polski.

I. ARYSTOKRACJA 5 Wstęp 6 Wprowadzenie 8 Proces powstawania arystokracji 10 Kształtowanie się arystokracji w czasach I Rzeczypospolitej 12 Magnateria 23 Ordynacje 35 Po rozbiorach 41 W obliczu wielkiej wojny 68 Okres międzywojenny 70 Kres arystokratycznego świata 78 W III RP 83 Arystokraci żyją wśród nas 91 Liczebność środowiska 94 Podsumowanie 97 II. POLSKIE RODY 99 Braniccy herbu Korczak 100 Czartoryscy herbu Pogoń Litewska 118 Czetwertyńscy herbu Pogoń Ruska 138 Dzieduszyccy herbu Sas 149 Krasiccy herbu Rogala 159 Krasińscy herbu Ślepowron 169 Lubomirscy herbu Szreniawa 185 Platerowie herbu własnego 200 Potoccy herbu Pilawa 213 Radziwiłłowie herbu Trąby 231 Rzewuscy herbu Krzywda 249 Sanguszkowie herbu Pogoń Litewska 256 Sapiehowie herbu Lis 269 Tarnowscy herbu Leliwa 281 Tyszkiewiczowie herbu Leliwa 292 Zamoyscy herbu Jelita 302 Literatura 314 Źródła zdjęć 316

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj