ebook Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych - Łukasz Afeltowicz,Radosław Sojak

Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych

Źródeł nowoczesnej nauki daremnie szukać na uniwersytetach: XVII-wieczna rewolucja naukowa dokonała się poza ich murami, w obrębie domów eksperymentalnych organizowanych przez arystokratów. Nauka doświadczalna, którą projektowali, więcej miała wspólnego z ówczesną praktyką sądowniczą, przedstawieniem teatralnym czy rozrywkami dżentelmenów niż debatami myślicieli. Jednak aby model nauki rozwijany przez arystokratów mógł przetrwać i dominować, musieli skorzystać z pomocy zaskakującej grupy społecznej: rzemieślników. Proweniencja nowoczesnej nauki nie jest przypadkowa: bez jej rekonstrukcji nie jesteśmy w stanie dostrzec przyczyn jej dynamicznego rozwoju ani poprawnie zidentyfikować zagrożeń, które przed nią stoją.Od autorów / 9 Wstęp / 11 Prolog / 11 Cele i mapa wywodu / 25 Rozdział I Styl badawczy / 29 Styl jako rytm: koncepcja Harrisona C. White’a / 34 Styl ucieleśniony: koncepcja Pierre’a Bourdieu / 41 Styl kolektywu: koncepcja Ludwika Flecka / 49 Podsumowanie / 54 Rozdział II Nauka jako gra i rozrywka: styl arystokratyczny / 55 Nieróbstwo jest cnotą! / 61 Dżentelmen to jego rozrywki / 66 Podczepienie i paradoksy / 88 Podsumowanie / 95 Rozdział III Nauka jako pasja i „dobra robota”: styl rzemieślniczy / 97 Niewidzialni rzemieślnicy / 98 Model: współczesne piwowarstwo rzemieślnicze / 106 Opór świata / 121 Autorytet w przestrzeni warsztatu / 130 Paradoks „dobrej roboty” / 136 Zażyłość z przedmiotami / 140 Podsumowanie / 146 Rozdział IV Synergia dwóch stylów / 149 Materialne kotwice / 152 Dlaczego nauka nie jest jak konkurs piękności? / 173 Podsumowanie / 184 Rozdział V Od uporządkowanej sztuki do pełnoprawnej nauki: przypadek chemii / 195 Alchemia protochemią? / 199 Zaskakujący sukces „uporządkowanej sztuki” / 210 Syzyfowa praca? / 223 Podsumowanie / 230 Rozdział VI Arystokratyczne tworzenie rzeczywistości: przypadek ekonomii / 233 Zakorzenienie gospodarki w ekonomii / 237 Maszyny ekonomiczne i ekonomia syntetyczna / 246 Uniwersalizacja modeli ekonomicznych / 264 Samouprawomocnienie koncepcji naukowych / 266 Performatywność ekonomii czy ekonomistów? / 272 Omnipotencja ekonomii? / 288 Podsumowanie / 293 Zakończenie / 297 Podsumowanie wywodu / 297 Epilog: szczury, węże i co jeszcze? / 301 Literatura przywoływana / 321 Summary / 345

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj