ebook Arteterapia w pracy pedagoga - Joanna Gładyszewska-Cylulko

Arteterapia w pracy pedagoga

Ostatnimi czasy zauważyć można niewątpliwe wzrost zainteresowania problematyką arteterapii. Nie brak jej entuzjastów wśród pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się diagnozą, terapią i profilaktyką zaburzeń. Liczne doświadczenia kliniczne przemawiają za potrzebą jej stosowania, jednakże wciąż jeszcze jest niewiele badań naukowych, które przybliżałyby istotę jej fenomenu. Taka sytuacja być może jest spowodowana tym, iż w arteterapii przedmiot badań jest tak skomplikowany, niejednoznaczny, wielowymiarowy, że trudno znaleźć metodę odzwierciedlającą najpełniej badane zjawiska. Problemy z wdrożeniem arteterapii mogą być także związane z tym, że znajduje się niejako "pomiędzy". Między nauką a sztuką, między dyscyplinami medycznymi a humanistycznymi, między pozytywistycznym dążeniem do udowodnienia jej skuteczności a postmodernistyczną zgodą na mnogość interpretacji zjawiska... W niniejszej pracy autorka starała się znaleźć miejsce dla arteterapii wśród innych dyscyplin naukowych. Próbuje także wprowadzić jej elementy do pracy pedagoga, nie będącego arteterapeutą, a posiadającego jedynie ( a może aż?) artystyczną duszę i głębokie przekonanie o potrzebie oddziaływania za pomocą sztuki. W książce zawarła metody i techniki arteterapeutyczne, przedstawiła scenariusze zajęć i omówiła ich strukturę. Wszystko to zostało wzbogacone szczegółowymi opisami przypadków dzieci poddanych przez autorkę oddziaływaniom terapeutycznym.ROZDZIAŁ I – TEORETYCZNE PODSTAWY ARTETERAPII 1.1. Arteterapia i jej miejsce w edukacji i terapii 1.2. Cele i zadania terapii przez sztukę 1.3. Perspektywy i problemy arteterapii 1.4. Sylwetka arteterapeuty ROZDZIAŁ II – GŁÓWNE ZAGADNIENIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ 2.1. Definicja i pojęcie terapii pedagogicznej 2.2. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego 2.3. Zasady prowadzenia terapii pedagogicznej ROZDZIAŁ III - WYBRANE METODY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE WYKORZYSTUJĄCE MUZYKĘ, PLASTYKĘ I RUCH 3.1. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 3.2. Metoda malowania dziesięcioma palcami Ruth F. Shaw 3.3. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz 3.4. Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja Marianny i Christophera Knillów 3.5. Poranny krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku Hedwig Abel 3.6. Relaksacja Aktywna Maurice Martenot i Christine Saito w adaptacji Samy Boski 3.7. System percepcyjno-motoryczny Newella C. Kepharta 3.8. Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Denissona 3.9. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych Teresy Danielewicz, Anny Koźmińskiej, Janiny Magnuskiej 3.10. Spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych Andrzeja Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej 3.11. Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj