ebook Art Inquiry. Recherches sur les arts Volume XIV (XXIII) - praca zbiorowa

Art Inquiry. Recherches sur les arts Volume XIV (XXIII)

PERFORMATIVE ASPECTS OF ART The concept of performativity has been usually evoked in the discussions on the philosophy of language and the reflection on theatre and performance art. However, in recent years there have been some attempts to broaden its scope. The theoretically inclined researchers have been working out the main assumptions of the aesthetics of performativity. These are claimed to include the challenging of the boundaries of artistic disciplines, and emphasizing the active role of the recipients, for whom the art works become events developing in consequence of their actions. Besides those attempts to grasp the theoretical consequences of “the performative turn”, one should also note some very interesting practical analyses, employing the theory in the discussion on concrete works from different domain of art. It appears that one can discover transformational potential, focus on change rather than just existence, even in the domains traditionally regarded as “artifactual” (painting, sculpture, installations). The planned volume of “Art Inquiry” will be devoted to the reflection on both directions of expansion of the concept of performativity. We would like the authors to consider its general significance for aesthetics and for the theory of various domains of art. We also hope that they will show the changes occurring when its unique perspective is adopted in the discussion on both theatre, paratheatrical experiments, and film, and the domains which have traditionally emphasized the role of the artistic artifact. The title of this volume invites questions about the possible scope of performativity and its kinds. PERFORMATYWNE ASPEKTY SZTUKI Zagadnienie performatywności podejmowane było najczęściej w rozważaniach z zakresu filozofii języka oraz w refleksji nad teatrem i sztuką performance. W ostatnich latach zauważyć można jednak próby jego rozszerzenia. Z jednej strony zmierzają one do wypracowania założeń estetyki performatywności. Wśród jej cech wskazywane jest kwestionowanie granic poszczególnych dziedzin artystycznych, zaakcentowanie aktywnej roli odbiorców, dla których utwory stają się wydarzeniami rozwijającymi się w wyniku ich działań itd. Oprócz prób sformułowania teoretycznych konsekwencji „zwrotu performatywnego” zauważyć można także bardzo interesujące konkretne analizy polegające na uwzględnieniu właściwych dla niego założeń przy rozważaniu dokonań z różnych obszarów sztuki. Okazuje się, że nawet w obszarach twórczości uważanych tradycyjnie za „wytwórcze” (malarstwo, rzeźba, instalacja) odkryć można aspekty transformacyjne, zakładające nie trwanie, a przemiany. W najnowszym tomie „Art Inquiry” przewidywane jest rozważenie obu zasugerowanych wyżej obszarów ekspansji idei performatywności. Z jednej strony rozważone mają być jej ogólne konsekwencje dla estetyki i teorii różnych dziedzin sztuki. Z drugiej, pokazane zmiany występujące, gdy właściwy dla niej punkt widzenia zostanie uwzględniony zarówno w obszarze refleksji teatralnej, parateatralnej, filmowej, jak w dziedzinach, w których tradycyjnie akcentowano rolę wytwarzanego przedmiotu (dzieła). Tytuł tego tomu ma właściwie charakter pytania o możliwy zakres performatywności i jej odmiany.CONTENTS Introduction ....7 Performance art: history and actions GRZEGORZ SZTABIŃSKI – On a performative artist and performative concept of an artist ........11 TERESA PĘKALA – Performative histories ....29 ANNA SZYJKOWSKA-PIOTROWSKA – Defacement – performativity and novel meanings ............43 WIOLETTA KAZIMIERSKA-JERZYK – Life, liveliness, liveness versus performativity in action art ...53 RYSZARD W. KLUSZCZYŃSKI – Spaces of generativity. An introduction to the art of Wojciech Bruszewski ..............71 DELFINA PIEKARSKA – Live artwork. Beyond the boundaries of performance: Eva & Adele ................81 ELEONORA JEDLIŃSKA – Tadeusz Kantor: his performing art and the memory of the Holocaust . 93 KAZIMIERZ PIOTROWSKI – The promises of unism, zonism, contextualism, and (dia)critical art. Some aspects of performativity in Polish art (1923-2008) ......119 Perforamative life: connections and features GRZEGORZ DZIAMSKI – Art and the Postmodern Aestheticization of the World.... 149 PAULINA SZTABIŃSKA – Performative spaces in contemporary Polish art ........ 165 BŁAŻEJ CIARKOWSKI – Buildings that act – Architecture and performance ........ 185 KONRAD CHMIELECKI – Visual Event as the effect of a network. Performative aspects of Internet-Mediated Communication in Net Art ..............199 DOMINIKA ŁARIONOW – Let’s make stage design, or performative aspects of art ..............221 JACEK ZYDOROWICZ – Invisible and in-visible. Performative images of terror ...237 AGNIESZKA GRALIŃSKA-TOBOREK – The aesthetic of performance – as examplified by performative patriotism ................253 MAGDALENA SAMBORSKA – Citing gender. The relationship between dress and gender identity ..........................................269 IGOR KAŹMIERCZAK – Satire in view of the Speech Act Theory ......................283 Notes on the Contributors ...........297

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj