ebook Art Inquiry. Recherches sur les arts t. XVII (XXVI) - praca zbiorowa

Art Inquiry. Recherches sur les arts t. XVII (XXVI)

Zwroty artystyczne Kategoria „zwrotu” w badaniach nad kulturą od kilkunastu lat wywołuje zainteresowanie u przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki. Pisano wiele na temat performative turn, interpretative turn, postcolonial turn, translational turn, spatial turn, iconic turn itp. Czy sztuka jest tylko jednym z obszarów, na których owe zwroty dokonują się, czy też można mówić zwrocie artystycznym, jako szczególnej odmianie? Sugerujemy rozważenie tego zagadnienia nie tylko w odniesieniu do obecnego stanu kultury, a również przy wzięciu pod uwagę wcześniejszych okresów dziejów. Proponujemy wzięcie pod uwagę szerokiego sposobu rozumienia pojęcia „zwrot”. Może ono być przedmiotem rozważań o zasięgu ogólnokulturowym, ale można również odnieść je do określonej dziedziny sztuki, np. zachodzącej w niej przemiany stylistycznej, czy wreszcie nagłej modyfikacji postawy twórczej określonego artysty. Prezentujemy więc z jednej strony na artykuły dotyczące problematyki szeroko pojętych „wstrząsów” kulturowych i artystycznych, „zmącenia” zakładanych porządków, jak teksty omawiające konkretne przypadki twórczości jawiącej się jako działalność meandryczna, przebiegająca drogą kolejnych turns.Introduction .................................................7 ROMAN KUBICKI The existential contexts of the so-called turns in the humanities ................................9 TERESA PĘKALA Change, break, crisis, or fulguration – what is a turn in art? ....................................21 GRZEGORZ SZTABIŃSKI Empathetic turn in the reflection on art .......37 IWONA LORENC “Theoretical turn” in post-avant-garde art and the aesthetics of de-differentiation ............................59 PIOTR SCHOLLENBERGER Nominalist re-turn in contemporary art .........69 RAFAŁ CZEKAJ Aesthetics and the political turn in art ........83 KONRAD CHMIELECKI From visual culture to visual communication. The pictorial and iconic turn in contemporary culture .........................................93 SIDEY MYOO Art absorbed by the Web ........................115 PAULINA SZTABIŃSKA The performative turn in the visual arts. The art of Paul Klee ..................................129 KAZIMIERZ PIOTROWSKI The linguistic turn in Conceptualism and after .145 RAFAŁ SOLEWSKI Is it just a metaphysical turn? ...............167 TOMASZ SZCZEPANEK The art of failure – the victory of the losers .181 EWA KUBIAK The “linguistic turn” and twentieth-century possibilities of conducting research on old architecture. Perception and reception of architectural pieces in South America ........................195 ANETA PAWŁOWSKA African contemporary art and the curatorial turn ................................................219 BŁAŻEJ CIARKOWSKI The post-colonial turn and the modernist architecture in Africa .........................239 JULIA SOWIŃSKA-HEIM A post-socialist city: a “turn” in shaping the architectural image of a city at the turn of the 19th and 20th centuries. The case of Łódź ................................251 MAŁGORZATA OLSZA Telling images? The self-reflexive turn in contemporary American graphic novels ...........273 DOMINIKA ŁARIONOW, MAGDALENA RASZEWSKA From painted decoration to the screen. The turn in stage illusion in the late 20th and early 21st century .......................................291 MAGDALENA SAMBORSKA Intolerable ugliness. A turn in European fashion as a result of confrontation with Japanese aesthetics ....................................309 AGNIESZKA ŚWIĘTOSŁAWSKA Emigration as an artistic turning point – Ignacy Szczedrowski, Konstanty Kukiewicz and Tadeusz Gorecki at the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg ...............................................321 IRMINA GADOWSKA In search of spirituality. Religious reorientation or radical assimilation? The case of Marek Szwarc ......................347 JAKUB PETRI The artistic turn in graffiti practice: Szwedzki vs Mona Tusz ...................................371 Notes on contributors .........................389

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj