ebook Armia Wielkiego Księcia Konstantego - Maciej Trąbski

Armia Wielkiego Księcia Konstantego

Wyszkolenie i dyscyplina wojska polskiego w latach 1815-1830

Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie wyszkolenia i dyscypliny armii Królestwa Polskiego w latach 1815-1830. Te dwa czynniki stanowiły o walorach wojska w czasie pokoju i decydowały o jego wartości w czasie działań wojennych. Ponieważ przemożny wpływ na całokształt spraw związanych z armią Królestwa Polskiego miał ówczesny naczelny Wódz Wojska Polskiego w. ks. Konstanty, uzasadnione jest przedstawienie tej postaci, jej cech charakterologicznych i metod postępowania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj