ebook Argumentacja, myślenie, działanie -

Argumentacja, myślenie, działanie

Argumentacja, myślenie, działanie jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej „Bibliotheca Philosophica”, która nawiązuje do tradycji wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”. W publikacji znajduje się siedem esejów poświęconych szeroko rozumianej teorii argumentacji. Czytelnik znajdzie wśród nich pogłębioną analizę argumentów oraz kontrargumentów (eseje 1–3), omówienie zagadnienia wykorzystania retoryki w nauce (esej 4), rozważania dotyczące perswazyjnej roli metafory w argumentacji (esej 5), wpływu manipulacji na myślenie (esej 6), a także manipulacji jako działania (esej 7). Autorzy tekstów są związani z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Książka może być przydatna dla osób interesujących się argumentacją, perswazją i manipulacją zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek – Wprowadzenie 5 Ryszard Kleszcz – Uwagi o argumencie ad absurdum 9 Andrzej Indrzejczak, Beata Promińska – Uwagi o formach kontrargumentacji 27 Piotr Sękowski – Formalne aspekty argumentu z autorytetu 41 Janusz Kaczmarek – Retoryka w nauce? 53 Daniel Maliński – Metafora w nowej retoryce Chaima Perelmana i logice nieformalnej Daniela H. Cohena 63 Piotr Łukowski – (Nie)myślenie granfalonem 81 Janusz Maciaszek – Trzy typy manipulacji z punktu widzenia teorii działania 99

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj