ebook Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI–XX wiek) – jego dzieje i inwentarz - Dariusz Rolnik

Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI–XX wiek) – jego dzieje i inwentarz

Praca pokazuje losy Archiwum Jeleńskich i jego twórców z ich koneksjami rodzinnymi, co pozwala ukazać wartość i znaczenie ich spuścizny. Druga obszerniejsza część publikacji jest inwentarzem – dla czasów stanisławowskich rozbudowanym o cytaty i regesty treści poszczególnych jednostek Archiwum Jeleńskich przechowywanego w NGAB w Mińsku. To archiwum nieznane i cenne, szczególnie dla badań nad historią nowożytną XVI–XIX wieku. Całość inwentarza została zindeksowana. Ta pomoc naukowa z krótkim opracowaniem może wprowadzić Archiwum Jeleńskich do obiegu naukowego, na co ono z pewnością zasługuje.Spis treści Wprowadzenie / 7 ROZDZIAŁ I Jeleńscy, twórcy Archiwum / 11 ROZDZIAŁ II Historia Archiwum Jeleńskich i jego dawne inwentarze / 39 ROZDZIAŁ III Ramy chronologiczne, wielkość, treść i znaczenie Archiwum Jeleńskich / 45 ROZDZIAŁ IV Zasady konstrukcji inwentarza i edycji zawartości Archiwum Jeleńskich / 51 Inwentarz Archiwum Jeleńskich / 57 Bibliografia / 449 Indeks osobowy / 453 Summary / 501 Резюме / 503

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj