ebook Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 1(3)/2010 -

Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 1(3)/2010

W latach 2005 i 2008 ukazały się dwa tomy serii pod tytułem „Archiwa - Kancelarie - Zbiory". Zainteresowanie środowiska naukowego podjętymi tematami badawczymi zachęciło dotychczasowe kolegium redakcyjne do zmiany formuły tytułu. W 2010 roku ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma pod niezmienionym tytułem. Zmianie nie uległa generalna koncepcja. Nadal mamy zamiar promować badania podstawowe w zakresie archiwistyki i nowatorskie pomysły.

Tematyka tego numeru jest bardzo różnorodna zarówno pod względem treściowym, jak i chronologicznym. Czytelnik znajdzie monograficzne studia poświęcone prywatnym archiwom politycznym, archiwom partyjnym, prawu archiwalnemu, metodyce opracowania zasobu archiwalnego i dostępności archiwów. Wszystko to od XVI aż po XXI wiek. Na szczególną uwagę zasługują materiały do bibliografii archiwistyki polskiej, która w zamierzeniu redakcji przekształci się w regularną bibliografię bieżącą.

Od redakcji 9 Studia 12 Waldemar Chorążyczewski - Prywatne archiwa polityczne w Polsce XVI wieku 13 Wanda K. Roman - Archiwum Kazimierza Sabbata 69 Dariusz Magier - Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej 91 Wiesława Kwiatkowska - Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej 107 Marek Konstankiewicz - Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z dnia 1 stycznia 2010 roku) 131 Materiały 154 Krystian Chyrkowski - Listy z ziemi wałeckiej i Krajny do końca XVIII wieku z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu 155 Miscellanea 244 Krzysztof Kopiński - List do Umberta Eco (czyli jak urządzić archiwum publiczne) 245 Materiały do bibliografii archiwistyki polskiej 256 Materiały do bibliografii archiwistyki polskiej za rok 2009 (oprac. Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Krzysztof Syta) 257

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj