ebook Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie - Henryk Siewierski

Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie

„Najpierw chyba było odkrycie, że poeta trudny wcale nie jest niezrozumiały. Zrozumienie wymagało trudu uważnej, dociekliwej lektury, rozwiązywania czasem filologicznych i kulturowych zagadek. Ale trud się po stokroć opłacał, bo prowadził do odkrycia niespodziewanych znaczeń i możliwości słowa, wolnego słowa sztuki, które jednak w swej wolności służyło też niezależnej i stawiającej sobie wysokie wymagania poznawcze myśli. A jeśli były niedomówienia, jeśli nie wszystko dało się jednoznacznie zrozumieć, to sam Norwid podpowiadał, że może tak zostać, bo kto zanadto chce coś odkryć, może gdzieś zasłonić, bo w tej rzeczywistości, o której mówi jego poezja, nie brak rzeczy mistycznych i nieodgadnionych” ze Wstępu Henryk Siewierski, profesor w Departamencie Teorii Literatury i Literatur Universidade de Brasília. Był adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej UJ, a w latach 1981-1985 wykładowcą języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim. Opublikował m.in. Spotkanie narodów (1984), Jak dostałem Brazylię w prezencie (1998), História da literatura polonesa (2000), Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum (2006). Przełożył na język portugalski m.in. dzieła Brunona Schulza, a na język polski wiersze Fernanda Pessoi.Wstęp Czy Norwidowska „definicja” muzyki? Promethidion. Próba interpretacji „Architektura słowa”. Wokół Norwidowskiej teorii i praktyki słowa Słowo o samotności i międzyludzkim obcowaniu Słowo o wolności i niewoli „Ludzkości wstrząśnięte sumienie”: Norwid o opinii Cytat z Norwida Emigracja przeciw emigracji Norwidowska droga poznania Czytanie Assunty Czytanie Quidama Spis ilustracji Nota bibliograficzna Indeks nazwisk

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj