ebook Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu - Miłosz Kłobukowski

Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu

Prezentowana praca podejmuje obecny w polskim literaturoznawstwie temat ofiary, będący jednym z najważniejszych dla wyobraźni twórców dziewiętnastowiecznych. Nigdy wcześniej jednak fenomen ten nie został zanalizowany z tak różnorodnych punktów widzenia, obejmujących jego ontologię, etiologię, antropologię czy teleologię. Monografia Kłobukowskiego stanowi próbę zastosowania narzędzi szeroko rozumianej antropologii literatury do udzielenia odpowiedzi na pytanie o niezwykłą popularność i istotność zagadnienia ofiary w literaturze romantycznej, będącej ważną i ciągle żywotną częścią polskiej kultury. Wątek ten okazuje się uniwersalny i konstytutywny dla typowo romantycznego sposobu poznawania i przeżywania świata. Odwołując się do dyskursów Jungowskiej psychologii głębi, hermeneutyki filozoficznej Paula Ricoeura, religioznawstwa Mircei Eliadego, czy krytyki mitograficznej spod znaku Northropa Frye'a lub teorii monomitu heroicznego Josepha Campbella, autor oddziela od siebie nici stanowiące materię poetycką największych dzieł polskiego romantyzmu w poszukiwaniu archetypowego jądra ofiary, próbując zarysować fenomenologię zjawiska.Słowo od autora / 7 Wstęp / 11 Prolegomena do fenomenologii ofiary / 11 Stan badań / 13 Teza główna i refutacja – topos czy archetyp? / 16 Romantyków fascynacje mitami / 22 Mitologia a literatura / 30 Instrumentarium metodologiczne / 34 Rozdział 1. Ontologia ofiary / 39 Archetyp ofiary / 39 Etiologia zjawiska / 47 Schemat fenomenu / 52 Formy ofiary w polskiej literaturze romantycznej / 55 Ofiara jako krzywda, cierpienie, prześladowanie / 56 Ofiara jako odkupienie i oczyszczenie / 66 Ofiara jako męczeństwo / 74 Ofiara zastępcza / 85 Ofiara jako rozwój, przemiana i doskonalenie / 92 Ofiara jako praca i sztuka / 95 Mitologia, literatura romantyczna i przemieszczenie / 99 Rozdział 2. Aspekt antropologiczny / 105 Archiscenariusz monomitu / 105 Przekraczanie progu i droga prób, czyli dojrzewanie do posłannictwa / 120 Przemiana, czyli integracja archetypów / 156 Bogini, czyli wcielenia „wiecznej kobiecości” / 158 Sobowtór / 164 Mityczna antropologia romantyczna / 172 Rozdział 3. Teleologia fenomenu ofiary / 179 Cele w planie doczesnym / 179 Metafizyczny sens ofiarnictwa / 201 Zakończenie / 219 Bibliografia / 225 Indeks osobowy / 237 Summary / 245

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj