ebook Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione - Aleksandra Pawliszyn

Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione

Oryginalny charakter poniższej publikacji wyraża się w tym, iż stanowi ona całość – ze względu na zastosowaną tu metodę, implikującą swoistą postawę wobec filozofowania – złożoną jednakże z tekstów tematycznie samodzielnych, scalanych leitmotivem – powtarzającymi się metodologicznymi wątkami, nieodmiennie towarzyszącymi analizom kardynalnych wyznaczników egzystencji człowieka, takich jak m.in.: cierpienie, wolność, śmierć, twórczość, erotyzm. Naszą drogę rozpoczniemy od zarysowania istotnych aspektów metody, by dokonać ustaleń na temat kondycji samego filozofowania, i zgodnie z wypracowanym stanowiskiem odnieść się, tak do współczesnych ekspresji filozoficznych (J. Derrida), jak też do specyficznego rozpoznania dzisiejszego świata, zawartego w przekazie rapu.Wprowadzenie 7 Hermeneutyka filozoficzna wobec tego, co inne 17 Z archeologii wydarzania. Rzecz o cielesności 28 Z archeologii wydarzania. Rzecz o śmierci 40 Archeologia ciała i kobiecość 66 Transcendencja ontyczną transgresją 78 Erotyzm, miłość, śmierć 90 Życie — misterium bólu, rozkoszy i śmierci 101 Gra niewyrażalnego źródła filozofii — niepoważna igraszka? 113 Transgresywne aspekty dzieła sztuki 125 Dzieło sztuki a misterium przemiany 138 Dzieło sztuki słowem filozoficznym 148 Przybliżanie się tego, co mroczne, ku temu, co widoczne. Fenomenologiczny kontekst tego, co nieoczekiwane 158 Rap — opowieść kusząca umykającym sensem. Filozoficzna tkanka rapu 170 Marchołt o filozoficznej marchii. Komentarz do Marginesów filozofii Derridy 182 Posłowie 193 Literatura 205

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj