ebook Archeologia Jeziora Powidzkiego - Andrzej Pydyn

Archeologia Jeziora Powidzkiego

Przygotowując do druku tom poświęcony archeologii Jeziora Powidzkiego, zauważyłem, że jego tematyka ewoluowała w podobny sposób jak tematyka badawcza realizowana w trakcie kilku sezonów badań terenowych. Prace te zapoczątkowały informacje o odnalezieniu pradziejowych naczyń ceramicznych w strefie brzegowej jeziora. Już pierwsze nurkowania pozwoliły na wstępną lokalizację stanowiska związanego z późną fazą osadnictwa ludności kultury łużyckich pól popielnicowych. Pozytywne rezultaty przeprowadzonych poszukiwań stały się impulsem do realizacji projektu systematycznych penetracji podwodnych strefy brzegowej Jeziora Powidzkiego. Ich wynikiem było odnalezienie 14 punków archeologicznych związanych z działalnością ludzką w okresach od późnej epoki brązu, przez średniowiecze, po czasy nowożytne. Poza tym zlokalizowano i określono zasięg dwóch stanowisk archeologicznych związanych ze schyłkową fazą łużyckich pól popielnicowych.Lista autorów /9 Wstęp /11 Andrzej Pydyn - Archeologiczne penetracje podwodne strefy przybrzeżnej Jeziora Powidzkiego /15 Anna Rembisz - Przedmioty użytkowe z osady z wczesnej epoki żelaza w Powidzu, pow. Słupca, woj. wielkopolskie (stanowisko 16) /41 Anna Rembisz - Przedmioty użytkowe z osady z wczesnej epoki żelaza w Polanowie pow. Słupca, woj. wielkopolskie, stanowisko 12 (z badań w latach 2004-2006) /77 Andrzej Pydyn, Anna Rembisz - Osadnictwo ludności łużyckich pól popielnicowych w strefie brzegowej Jeziora Powidzkiego /99 Joanna Abramów - Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego na zachodnim brzegu Jeziora Powidzkiego w świetle badań archeologicznych /131 Joanna Dąbal - Ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego w rejonie Jeziora Powidzkiego w świetle źródeł archeologicznych /145 Joanna Święta-Musznicka, Małgorzata Latałowa, Monika Pryczkowska - Wyniki sondażowych analiz paleoekologicznych osadów strefy litoralnej Jeziora Powidzkiego na Pojezierzu Gnieźnieńskim /177 Małgorzata Latałowa, Katarzyna Pińska - Zawartość botaniczna dwóch naczyń z pozostałości osady ludności łużyckich pól popielnicowych w Polanowie na Pojezierzu Gnieźnieńskim /197 Anna Gręzak - Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z pozostałości osad ludności łużyckich pól popielnicowych w Polanowie i Powidzu na Pojezierzu Gnieźnieńskim /227 Tomasz Ważny - Skład gatunkowy drewna użytego do budowy osad ludności łużyckich pól popielnicowych w Powidzu i Polanowie na Pojezierzu Gnieźnieńskim /239 Marek Kołyszko - Wpływ wodnego środowiska na korozję metalowych zabytków archeologicznych na przykładzie przedmiotów ze skarbu z Jeziora Powidzkiego /247 Andrzej Pydyn, Jon Henderson - Zastosowanie tachimetru w badaniach i interpretacji archeologicznych stanowisk podwodnych na przykładzie stanowiska 12 w Polanowie /259 Spis rycin /271

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj