ebook Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne - Jakub Sławek

Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne

Książka jest pierwszym w Polsce zbiorem przykładów i wzorów korespondencji dyplomatycznej w języku arabskim wraz z jej tłumaczeniem i omówieniem w języku polskim. Charakter publikacji jest naukowy oraz popularyzatorski, aby mógł być wykorzystany przez jak największą ilość potencjalnych odbiorców. Z jednej strony książka ma być podręcznikiem dla arabistów, pomocą dla tłumaczy, ale także wnosić wkład do studiów międzynarodowych, ponieważ odzwierciedla sposób myślenia Arabów, konstruowania wypowiedzi w obszarze dyplomacji, polityki międzynarodowej, terminologii specjalistycznej oraz pokazuje kulturowy aspekt tychże treści. Książka to także leksykon specyficznej terminologii, która zdaje się być współcześnie popularna. Stara się ona porządkować i tłumaczyć pewne zjawiska poprzez nie tylko zamieszczone tłumaczenie na j. polski, ale właśnie ukazanie kontekstów danych terminów i haseł. Książka dostarcza gotowych i sprawdzonych współczesnych arabskich rozwiązań językowych w obszarze dyplomacji i polityki, co powoduje możliwość wzbogacenia przez osoby władające j. arabskim słownictwa i nabrania naturalności językowej. Odbiorcą publikacji są absolwenci i studenci studiów arabistycznych, tłumacze tego języka, ale również osoby i instytucje zajmujące się szeroko pojmowaną problematyką bliskowschodnią.Spis treści Słowo wstępne / 5 Noty dyplomatyczne – مذكرات دبلوماسية / 7 Inne przykłady not osobistych / 27 Tytułowanie najwyższych przedstawicieli państw / 33 Zaproszenia – الدعوات / 35 Oświadczenia – البيانات / 41 Dementi – النفى / 41 Kondolencje – التعازي / 51 Przemówienia – الخطب / 57 Umowy, dekrety, rezolucje i zarządzenia / 65 Dokumenty stanu cywilnego – وثائق الحالة المدنية / 71 Terminologia prawnicza – بعض المصطلحات القانونية / 75 Terroryzm i bezpieczeństwo – الارهاب والأمن / 81 Zwroty medialne i prasowe – لغة الاعلام و الصحافة / 91 Słowniczek podstawowych tytułów dyplomatycznych i politycznych / 99 الاسماء الرسمية لبعض البلدان العربية و الاسلامية و عواصمها Nazwy własne niektórych państw arabskich i muzułmańskich oraz ich stolice / 112 أسماء بعض المناطق الجغرافية Nazwy niektórych krain geograficznych / 115 الاسماء الرسمية لبعض المنظمات العربية و الاسلامية Nazwy własne niektórych organizacji arabskich i islamskich / 115

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj