ebook Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku - Radosław Bania,Krzysztof Zdulski,Marek M. Dziekan.

Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku

Od protestów społecznych i konfliktów zbrojnych w latach 2010–2012, które w dziejach zapisały się pod nazwą Arabskiej Wiosny, dzieli nas niespełna dekada. Dystans kilku lat, jakie upłynęły od rozpoczęcia tych zdarzeń, pozwala na przedstawienie ich przyczyn oraz określenie konsekwencji. Jak przebiegały wydarzenia Arabskiej Wiosny w Tunezji, Egipcie, Libii i innych państwach regionu? Jaką rolę w tych procesach odegrały Unia Europejska, Rosja i Stany Zjednoczone? Co doprowadziło do kryzysu imigracyjnego i wzrostu zagrożenia terrorystycznego w Europie? Stałym elementem sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalność. Konflikty lokalne, panarabizm, wojna USA z terroryzmem, idea powstania tzw. Państwa Islamskiego, ale też rola literatury i kobiet w tytułowych wydarzeniach – to tylko niektóre zagadnienia tej wielowątkowej publikacji. Arabska Wiosna nie przyczyniła się do stabilizacji i demokratyzacji Bliskiego Wschodu, ale echa tych wydarzeń absorbują uwagę światowej opinii publicznej do dziś.Wprowadzenie / 7 Rozdział pierwszy. Świat arabski w przededniu Arabskiej Wiosny / 13 Rozdział drugi. Arabska Wiosna / 31 Tunezja / 33 Egipt / 37 Libia /42 Inne próby / 48 Rozdział trzeci. Świat a Arabska Wiosna / 65 Stany Zjednoczone / 67 Unia Europejska / 79 Rosja / 88 ONZ i arabskie organizacje regionalne (LPA, GCC) / 96 Rozdział czwarty. Konsekwencje / 109 Syria / 111 Tzw. Państwo Islamskie / 126 Bliskowschodni ład regionalny w kontekście Arabskiej Wiosny / 140 Rozdział piąty. Konteksty społeczno-kulturowe / 153 Rewolucja? Bunt? Rewolta? Rozważania teoretyczne o rewolucji i Arabskiej Wiośnie / 155 Świat arabski i „widmo demokracji” / 162 Arabska Wiosna i procesy porewolucyjne w kontekście islamu / 176 Arabska Wiosna i nowoczesne media / 191 Kobiety w Arabskiej Wiośnie / 200 Arabska Wiosna a literatura / 212 Arabska Wiosna a sztuka / 231 Zakończenie – wnioski i wizje przyszłości regionu / 251 Bibliografia / 257 Wykaz map i ilustracji / 293

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj