ebook Aporty, połączenia, przekształcenia - skutki w VAT - Andrzej Szczerbowski

Aporty, połączenia, przekształcenia - skutki w VAT

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności wpływa również na rozliczenie VAT. Sposób tych rozliczeń zależy od tego, czy nowo powstały podmiot jest następcą prawnym swojego poprzednika. Oceniamy to według przepisów Ordynacji podatkowej. Jednak odpowiedź na to pytanie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Musimy ustalić, od kiedy na fakturze muszą pojawić się nowe dane, kto składa deklaracje. Czy jeszcze raz należy złożyć np. VAT-26?

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj