ebook Apero na moście - Ewa Elżbieta Nowakowska

Apero na moście

"Apero na moście" jest tomem zawierającym dwadzieścia jeden krótkich utworów prozatorskich (plus jeden dodatkowy, „zerowy”), które są wynikiem wielu przekroczeń literackich i dowodem niespotykanej dziś pokory autorki wobec języka. Jest to jednak przede wszystkim książka o niemożliwości ustanowienia granicy, rozdzielającej wewnętrzne przeżycie od doświadczanego zdarzenia; książka, w której – w maksymalnie prostych narracjach doprowadzających słowo do milczenia – autorka wykazuje, że przechodzenie ze świata doświadczanego do wyobrażonego nie istnieje, ponieważ jest to nieprzerwanie jeden, jedyny możliwy ciąg życia. Kiedy to sobie uświadomimy, staniemy się wolni i nie będziemy zajmowali się szukaniem odpowiedzi na pytanie: „Co wydarzyło się naprawdę?”. Grzegorz StrumykNUMER DWADZIEŚCIA JEDEN. NARCIARZE NUMER DWADZIEŚCIA. WERNISAŻ NUMER DZIEWIĘTNAŚCIE. OPTYK NUMER OSIEMNAŚCIE. KAFELEK NUMER SIEDEMNAŚCIE. SZCZEBLE NUMER SZESNAŚCIE. ZASPY NUMER PIĘTNAŚCIE. SZAŁASY NUMER CZTERNAŚCIE. KARTKA NUMER TRZYNAŚCIE. APERO NA MOŚCIE NUMER DWANAŚCIE. RZEZBIARZ NUMER JEDENAŚCIE. JASZCZURKA NUMER DZIESIĘĆ. LINIJKI NUMER DZIEWIĘĆ. CUKIER KLONOWY NUMER OSIEM. ROZLEWISKA NUMER SIEDEM. WARSTWY NUMER SZEŚĆ. ARCHEOLOG NUMER PIĘĆ. GĘSTOŚĆ NUMER CZTERY. DONICZKA NUMER TRZY. FINISAŻ NUMER DWA. ASCETKA NUMER JEDEN. WSKAZÓWKA NUMER ZERO. ORZECH

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj