ebook Antyczne formacje wojskowe - Daniel Budacz

Antyczne formacje wojskowe

Ich metody walki i rola na polu bitwy w wiekach IV p.n.e.-O n.e.

Autor zaprezentował różnego rodzaju formacje wojskowe, które wykorzystywane były podczas wojen w starożytności. W pierwszej części omówione są kolejno wojska piesze, kawaleria, słonie bojowe oraz pozostałe formacje wojskowe. W częsci drugiej nakreślone są kwestie związane z bitwą w polu oraz prowadzeniem oblężeń.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj