ebook Antropomotoryka. Przewodnik do ćwiczeń - Adam Wilczewski

Antropomotoryka. Przewodnik do ćwiczeń

Książka stanowi pomoc dydaktyczną ułatwiającą przyswojenie wiadomości z zakresu motoryczności człowieka, jej struktury oraz procesu motorycznego uczenia się. Część pierwszą opracowania stanowią zagadnienia dotyczące motoryczności ludzkiej, jej struktury oraz procesu motorycznego uczenia się. W drugiej skupiono się nad praktycznym zastosowaniem wiedzy teoretycznej, metodami testowania kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych oraz formami opracowania rezultatów badań. W przewodniku zamieszczono także najczęściej stosowane testy pomiarowe, normy i układy odniesienia ułatwiające ocenę aktualnego potencjału motorycznego dzieci i młodzieży. Przewodnik ten powinien pełnić funkcję notatnika do zapisu wyników pomiarów lub testów sprawnościowych oraz rozwiązywania zadań. Publikacja przeznaczona jest głównie dla studentów akademii wychowania fizycznego oraz kierunków pokrewnych związanych z edukacją fizyczną i zdrowotną dzieci i młodzieży.Wstęp 7 1. Motoryczność ludzka - podstawowe pojęcia 9 Zadania dla studentów 13 2. Uwarunkowania motoryczności 14 Zadania dla studentów 25 3. Przejawy motoryczności 28 Zadania dla studentów 32 4. Proces uczenia się i nauczania czynności ruchowych 33 Zadania dla studentów 36 5. Przegląd metod oceniających sprawność fizyczną 38 Zadania dla studentów 50 6. Pomiar w badaniach nad sprawnością fizyczną 51 Zadania dla studentów 56 7. Normy i układy odniesienia w ocenie sprawności fizycznej młodzieży 60 Zadania dla studentów 69 8. Dymorfizm płciowy a sprawność fizyczna 73 Zadania dla studentów 82 9. Analiza zależności między budową somatyczną a sprawnością fizyczną 88 Zadania dla studentów 95 10. Tempo rozwoju biologicznego a sprawność 98 Zadania dla studentów 102 11. Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej 106 Zadania dla studentów 113 12. Długookresowe tendencje przemian w sprawności fizycznej 117 Zadania dla studentów 124 13. Wybrane testy oceny sprawności fizycznej 127 Piśmiennictwo 146 Skorowidz 151

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj