ebook Antropologia pamięci - Marcin Napiórkowski,Paweł Majewski

Antropologia pamięci

Antologia przekładów kilkudziesięciu tekstów dotyczących rozmaitych aspektów badań nad pamięcią. Redaktorzy i tłumacze dobrali je w taki sposób, by publikacja w pełni odzwierciedlała różnorodność zagadnień podejmowanych w ramach memory studies. Materiały zostały zgrupowane w dziewięciu działach tematycznych, ukazujących problem pamięci kulturowej w kontekście antropologii ciała, rzeczy, mediów, przestrzeni, a także różnych odmian antropologii społecznej i historycznej. Wybrano teksty autorstwa najważniejszych współczesnych badaczy oraz teksty dawniejsze, stanowiące podbudowę lub ważny kontekst dla dorobku współczesnych autorów. Celem twórców antologii jest podsumowanie memory studies jako nowoczesnej dziedziny badań i refleksji antropologicznej oraz udostępnienie polskim czytelnikom nietłumaczonych dotychczas, istotnych dla tej dziedziny artykułów i rozpraw powstałych w ostatnich dekadach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Publikacja adresowana jest do studentów i pracowników naukowych kierunków humanistycznych, a w szczególności kulturoznawstwa, socjologii, historii. An anthology of translations of several dozen texts on various aspects of memory studies as a modern field of research and anthropological reflection. The texts present the problem of cultural memory in the context of anthropology of the body, things, media, space, as well as different types of social and historical anthropology.Marcin Napiórkowski Od teoretyzowania na temat praktyk do praktykowania teorii O projekcie Struktura podręcznika Antropologia pamięci a sprawa polska Marcin Napiórkowski Epidemia pamięci 1. Pacjent zero, czyli rozpoznanie objawów 2. Punkt przełomowy, czyli przyczyny epidemii a) Zakwestionowanie obiektywizmu historii b) Gorączka upamiętniania c) Przyspieszenie kultury d) Przyczyny pomniejsze 3. Mapy epidemii, czyli geografie badań nad pamięcią 4. Dynamika, czyli historia epidemii i rokowania I. CIAŁO, CIELESNOŚĆ, NAWYK Aleksander Łuria Świat utracony i odzyskany Pierwsze kroki w rozbitym świecie Wzrok Ciało Przestrzeń Czytanie Henri Bergson Materia i pamięć Maurice Merleau-Ponty Fenomenologia percepcji Paul Connerton Praktyki cielesne Praktyki wcielania i praktyki zapisu Między wcieleniem a zapisem Nawyki II. RZECZ, ŚLAD, ZAPIS Marcel Proust W poszukiwaniu straconego czasu Bjornar Olsen Jak rzeczy pamiętają Archeologie pamięci Przeszłość jako to, co minione Trwanie i nawykowa pamięć: pamiętanie rzeczy Materializując pamięć Konkluzja: coraz bardziej teraźniejsza przeszłość Layla Renshaw Otwarty grób Medycyna sądowa w służbie pamięci Masowe groby z czasów hiszpańskiej wojny domowej i republikańska kampania pamięci Otwarty grób Rzeczy należące do zmarłego Zdjęcia Krzysztof Pomian Historia kultury, historia semioforów Różnorodność semioforów Jan Assmann Hipolepsa – kultura piśmienna i rewolucja ideowa w Grecji Proces hipoleptyczny jako instytucjonalizacja autorytetu i krytyki Czy myślenie posiada historię? Historia ducha jako proces hipoleptyczny III. OBRAZ, FILM, WIDOWISKO José van Dijck Pamięć zmediatyzowana jako narzędzie pojęciowe Pamięć kulturowa jednostki Indywidualna vs. zbiorowa pamięć kulturowa Mediatyzacja pamięci Pamięci zmediatyzowane jako przedmiot analizy antropologicznej Peter Burke Narracje wizualne Obrazy aktualnych wydarzeń Obrazy pojedyncze Sceny batalistyczne Historia kulturowa obrazów Georges Didi-Huberman Obrazy mimo wszystko Cztery kawałki kliszy wyrwane piekłu Wbrew i na przekór niewyobrażalnemu W samym oku historii Podobny, niepodobny, ocalały Alison Landsberg Ameryka, Holokaust i masowa kultura pamięci. W stronę radykalnej polityki empatii Daniel Levy, Natan Sznaider Amerykanizacja Holokaustu jako imperatyw moralny Schindler wraca do ojczyzny Spielberg w Izraelu Fragmentaryzacja wyobrażeń pamięciowych Iwona Irwin-Zarecka Pamięć błyskawiczna Diana Taylor Nadawanie płci narodowemu „ja” Naród i płeć Narodziny maczystowskiego autorytaryzmu Siły zbrojne Evita IV. PRZESTRZEŃ, MIEJSCE, KRAJOBRAZ Pim den Boer Loci memoriae – Lieux de mémoire 1. Cyceron i Kwintylian: loci memoriae 2. Pierre Nora: lieux de mémoire i tożsamość narodowa 3. Francuska specifité: republikański uniwersalizm 4. Tłumaczenie lieux de mémoire 5. Porównywanie lieux de mémoire Andreas Huyssen Pustki Berlina Tim Ingold Czasowość krajobrazu Krajobraz Czasowość Uczasowienie krajobrazu Żniwa Wzgórza i doliny Drogi i ścieżki Drzewo Ludzie Epilog V. WSPÓLNOTY PAMIĘCI Émile Durkheim Obrzędy przedstawieniowe lub komemoratywne Maurice Halbwachs Społeczne ramy pamięci Frederic C. Bartlett Pamiętanie jako przedmiot psychologii społecznej Psychologia społeczna a przedmiot przypominania Sposób przypominania sobie Konwencjonalizacja Czy grupa pamięta? Avishai Margalit Imię i troska168 VI. ZAPOMINANIE, WYPIERANIE, POWROTY Sigmund Freud O zapominaniu, przejęzyczeniach, czynnościach pomyłkowych, zabobonach i błędach Zapominanie imion własnych Zapominanie wyrazów obcych Zapominanie wrażeń i zamiarów Zapominanie wrażeń i wiadomości Zapominanie postanowień Harald Weinrich Przechowane, czyli zapomniane Nowy zawód: niszczyciel (Böll, Borges) Epilog – obliwionizm naukowy Jay Winter Powrót umarłych Armia umarłych Powroty do domu Lawrence Wright Pamiętając szatana Musiałbym odpowiedzieć, że tak Zwyczajni ludzie, którzy kochali swoje dzieci Zupełnie jakbym oglądał film Epidemia satanizmu Profesor Ofshe Odzyskane wspomnienia Polowanie na czarownice VII. METAFORY I MODELE Jean-Pierre Vernant Mityczne aspekty pamięci Mary J. Carruthers Sztuki pamięci Karol Berger „Ręka Gwidona” a sztuka pamięci VIII. PRZESZŁOŚĆ, KALENDARZ, HISTORIA Eviatar Zerubavel Mapy czasu Społeczna struktura pamięci Wzory pamięci Fabuły i narracje Postęp i zmierzch Zygzak w czasie Drabiny i drzewa Kręgi i rymy Góry i doliny Legato i staccato Yael Zerubavel Odzyskane korzenie Dynamika zbiorowego pamiętania Periodyzacja historii Żydów według syjonistów Historyczna ciągłość / symboliczne nieciągłości Historyczne punkty zwrotne. Liminalność i przejście Paul Connerton Obrzędy upamiętniania Jan Assmann Mnemohistoria i konstruowanie Egiptu Rozróżnienie Mojżeszowe Opowieść o dwóch krajach Cele mnemohistorii Mnemohistoria i historia dyskursu IX. KONFLIKT, POLITYKA, TRANSFORMACJA Iwona Irwin-Zarecka Konflikty pamięci Dario Gamboni Upadek komunistycznych pomników Bastylia i mur Z góry i z dołu Sprzeczne pamięci Sposoby traktowania pomników Jeffrey K. Olick Pamięć gatunkowa i gatunki pamięci Gatunki pamięci 8 maja 1945 r. w historii Niemiec Zachodnich Okres 1. Porażka, wyzwolenie i niemiecka ofiara Okres 2. Wyzwolenie i paneuropejska przyszłość Okres 3. Normalność i normalizacja Okres 4. Normalizacja poprzez relatywizację Okres 5. Upamiętnienia w nowych Niemczech Charles S. Maier Nadmiar pamięci? Summary Anthropology of Memory. Issues and Selection of Texts Informacje o prawach autorskich do tekstów z tomu

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj