ebook Antropologia literatury - Elżbieta Feliksiak

Antropologia literatury

Dominantą, która spaja pola badawcze książki, jest hermeneutyczna komparatystyka. Autorka zaprasza do budowania mostów między przestrzenią wyobrażoną w świecie literackim a światem przeżywanym w przestrzeni rzeczywistej. Nie o literaturę chodzi, lecz o człowieka i o prawdę bycia. Dlatego spośród trzech głównych słów kluczy pierwszym i najważniejszym jest tu „przestrzeń antropologiczna”. W niej odbija się echem każdy przejaw naszych dokonań, a jako atrybuty towarzyszą jej: „ethos” i „katharsis”...SPIS RZECZY OD AUTORKI I.POLA ARGUMENTACJI Przestrzeń antropologiczna jako domena ethosu Pusta idealność i próba ognia. Hugo Friedrich o nowoczesnej liryce Ewolucyjna historia literatury a historycznoliteracka komparatystyka Miejsce epistolografii polskiej w teorii listu Stefanii Skwarczyńskiej Strategie manipulacji. Od listu poetyckiego do forum w internecie Perspektywa aksjologiczna w badaniach Stefana Sawickiego Mowa i milczenie motta. Zaproszenie do „Fortepianu Szopena” Poezja i myśl ujdą cało nawet z gorsetu teorii II. SNY O WIELOKULTUROWEJ PAMIĘCI Ukraina, Polska, Europa w „Marii” Antoniego Malczewskiego Ziemia Mickiewiczowskiej pamięci i Prospero w płaszczu Konrada Pamięć wileńskiej ojczyzny w polskiej literaturze powojennej Ongród. Kamienie miasta i ethos przetrwania Henryk Worcell. Ethos dialogu w sytuacji granicznej Erica Pedretti. Dezintegracja pamięci na pograniczu kultur Hana Voisine-Jechova (Hana Sanerova). Pamięć bez granic Poezja źródeł i ethos pogranicza III. MÓWIĄCE KRAJOBRAZY Czy Norwid był poetą pustyni? Norwidowe „Quidam”, czyli przypowieść o ludziach i kamieniach Dom na granicy świata. Spotkanie z Leśmianowską „Magdą” Owoc jak spadająca gwiazda. Kosmiczna baśń Mieczysława Jastruna Przepaść Pana Cogito i Zbigniew Herbert Po obu stronach działu wód. O poezji Czesława Miłosza Chaos i ład w krajobrazie Kornela Filipowicza Konwicki i Żeromski. Za każdym razem jest ta sama rzeka IV.ROZMOWA JAKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII O poezji medytacyjnej Karola Wojtyły Paul Celan. Nieuchwytny oddech nicości „Katharsis”, czyli gdzie szukać ethosu medycyny NOTA BIBLIOGRAFICZNA INDEKS

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj