ebook Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne - Marian Grabowski,Andrzej Słowikowski

Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne

Jak wiadomo, teksty biblijne czyta się wielorako. Jednym z uprawnionych, aczkolwiek niewykorzystanych sposobów ich lektury jest odczytanie w klu­czu antropologicznym. Wtedy całe partie Biblii można traktować jako wynik rzeczywistej refleksji nad człowiekiem, jego naturą, kondycją, losem, którą przeprowadzili archaiczni myśliciele i wyrazili przemyślnym, symbolicznym językiem. W perspektywie takiego interpretacyjnego założenia Pismo Święte staje się tyle wyjątkowym, ile niedocenionym źródłem wiedzy o człowieku. Nigdzie indziej nie zgromadzono tak konsekwentnie i w takiej liczbie opi­sów ludzkich losów uwzględniających żywe i bogate doświadczenie religijne. Uznając swoistość tego doświadczenia, zyskuje się ogrom materiału do badań w ramach filozoficznej antropologii. Metodami tej dyscypliny, za pomocą jej systemu pojęciowego można czytać i interpretować mit adamiczny, historię patriarchów, sędziów. Można medytować nad losami bohaterów biblijnych: królów, proroków, uczniów Jezusa w planie antropologicznym, a wynik tej refleksji wyrazić za pomocą siatki pojęciowej filozofii człowieka.Wstęp Mirosław Mróz - Kuszenie pierwszego człowieka. Kilka uwag na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o stanie pierwotnej niewinności /19 Ireneusz Ziemiński - Wolność Adama, czyli o stawaniu się człowiekiem /47 Marian Grabowski - Opis stanu niewinności u S. Kierkegaarda w świetle antropologii adekwatnej /71 Andrzej Słowikowski - O domniemanej niewinności człowieka na podstawie Pojęcia lęku Sorena Kierkegaarda /87 Rafał Misiak - Helleńsko-hebrajskie początki konceptualizacji problematyki grzechu pierworodnego według Paula Ricoeura /143 Aneta Gawkowska - O tych, które pragną Wszystkiego. Teologia ciała, nowy feminizm, nowy humanizm? /167 Jarosław Kupczak OP - Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II /181 Summary /193

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj