ebook Antropolog jako audytor wewnętrzny - Łucja Lange

Antropolog jako audytor wewnętrzny

Książka przybliża zarówno obszar zainteresowań antropologii kulturowej, jak i zakres działania audytu wewnętrznego. Autorka, były audytor wewnętrzny, a obecny antropolog kultury, zauważa podobieństwa między tymi dwoma dziedzinami i pragnie zwrócić na nie uwagę absolwentów, studentów oraz kandydatów na studia, wskazując jednocześnie ciekawą możliwość zatrudnienia. Swoje rozważania kieruje także do audytorów wewnętrznych, którym proponuje wartościową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, jako przydatne narzędzie ułatwiające pracę szczególnie w środowisku korporacji międzynarodowych. W świecie, w którym coraz częściej kładzie się nacisk na procedury, etyczność badań, jakość oraz mierzalność i policzalność - warto zastosować szerszą perspektywę i badać organizacje na sposób antropologiczny, nie tylko ekonomiczno-prawny. Książka została napisana w sposób odzwierciedlający tok badań - wprowadza czytelnika w zamysł autorki, przybliża inspiracje stojące za takim wyborem tematu, a następnie prezentuje drogę, jaką autorka przeszła z badanymi - od prezentacji antropologii kulturowej oraz audytu wewnętrznego, przez skoncentrowanie na pracy etnologów zatrudnionych w korporacjach aż do rozważań o możliwości zatrudnienia absolwentów antropologii kulturowej w audycie. Książka prezentuje ciekawą perspektywę praktyka, który zyskując wiedzę i doświadczenie etnologiczne, zauważa przydatność tychże w pracy audytora wewnętrznego i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nakierowując czytelnika na te podobieństwa i oczekując aktywnego odczytywania treści.Podziękowania 7 Krótkie wprowadzenie 9 Rozdział 1. Uwagi wstępne 11 1.1. Źródła inspiracji 11 1.2. Poszukiwanie definicji i narzędzi 15 1.3. Metody antropologii kulturowej 26 Rozdział 2. Antropologia kulturowa dla mniej wtajemniczonych 35 2.1. Antropologia kulturowa 35 2.2. Antropolog kultury 43 2.3. Antropologia zaangażowana 46 2.4. Etnografia organizacji 53 2.5. Propozycje zastosowań wiedzy antropologicznej 62 Rozdział 3. Audyt wewnętrzny dla mniej wtajemniczonych 69 3.1. Audyt wewnętrzny 69 3.2. Historia audytu wewnętrznego 76 3.3. Audytor wewnętrzny 81 3.4. Metody pracy audytora wewnętrznego 86 3.5. Audyt wewnętrzny a antropologia kulturowa 90 Rozdział 4. Projekt: antropolog w korporacji, czyli o zastosowaniu wiedzy 107 4.1. Wybór studiów 107 4.2. Konfrontacja z rzeczywistością 117 4.3. Antropolog kultury w korporacji 121 4.4. Antropolog kulturowy w audycie wewnętrznym – podsumowanie badań 125 4.5. Dlaczego warto rozważyć zatrudnienie antropologa kulturowego w audycie wewnętrznym? 133 Rozdział 5. Zamiast zaleceń poaudytowych 137 Bibliografia 143

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj