ebook Antologia polskiej myśli politycznej okresu rozbiorów - Małgorzata Zamojska,Witold Wojdyło,Grzegorz Radomski

Antologia polskiej myśli politycznej okresu rozbiorów

Wśród badaczy zajmujących się myślą polityczną panuje powszechne przekonanie, że bez należytego przebadania i wyjaśnienia jej dziejów trudno w pełni poznać i przybliżyć w sposób wszechstronny obraz rozległej panoramy życia narodu. W podejmowanych próbach rekonstrukcji obrazu współczesnej polskiej myśli politycznej zwraca się bowiem uwagę na proces cyrkulacji i percepcji idei, a także kontynuacji i nowatorstwa. Z kolei analiza koncepcji dotyczących danego społeczeństwa bywa zarazem poznawaniem samego siebie. Dlatego niezmiernie ważne są analityczne i pogłębione studia nad jej historią, zwłaszcza w Polsce - kraju, który przeżywa nie w pełni chyba jeszcze zakończony proces transformacji ustrojowej. Zachodzące procesy modernizacji budzą wśród części aktywniejszych w życiu narodowym Polaków obawy, a także opozycję. Na jedną z tych przyczyn wskazał, w odniesieniu do XIX wieku, Tomasz Kizwalter, który zauważał: „Perspektywa podążania za przodującym centrum budziła we wszystkich zapóźnionych cywilizacyjnie krajach obawy o tożsamość rodzimej kultury".Wstęp / 7 Konserwatyzm - jedność w wielości? /11 Adam Jerzy Czartoryski /16 Jan Paweł Woronicz /21 Hieronim Kajsiewicz /31 Stanisław Tarnowski /41 Józef Szujski /48 Ludwik Górski /60 Paweł Popiel /65 Michał Bobrzyński /72 Wincenty Kosiakiewicz /76 Julian Klaczko /79 Józef Bogdan Oczapowski /89 Liberalizm - praktyczne rozwiązania na rzecz demokracjj /95 Aleksander Świętochowski /98 Roman Szymański /106 Józef Supiński /114 Bolesław Prus /120 Demokracja - w drodze do narodowej równości i jedności /124 Ludwik Bulewski /127 Józef Tokarzewicz /137 Henryk Michał Kamieński /145 Piotr Ściegienny /150 Karol Fryderyk Libelt /157 Wincenty Witos /165 Socjalizm - doraźne działania reformistyczne / 171 Edward Abramowski / 175 Feliks Perl / 185 Kazimierz Kelles-Krauz / 191 Edward Jaroszyński / 199 Jan Wacław Machajski / 209 Wacław Nałkowski /. 214 Nurt narodowo-demokratyczny - w walce o wspólne idee / 221 Zygmunt Fortunat Miłkowski /225 Stanisław Kozicki /233 Jan Ludwik Popławski /228 Zygmunt Balicki /247 Feliksa Eger /256

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj