ebook Anoreksja od A do Z - Beata Ziółkowska

Anoreksja od A do Z

Podręcznik dla nauczycieli i wychowawców

Jednym z poważnych problemów dziewcząt w okresie adolescencji jest anorexia nervosa – czyli jadłowstręt psychiczny, tj. rozwiązywanie problemów przez działania autodestrukcyjne, polegające na drastycznym ograniczaniu jedzenia i intensywnym wysiłku fizycznym. Pierwsza część książki służy uporządkowaniu wiedzy naukowej dotyczącej zaburzeń łaknienia. Druga ma znaczenie praktyczne. Wskazuje bowiem na zasadność oraz cele prowadzenia działań profilaktycznych w szkole, a ponadto proponuje trzy projekty programów z zakresu profilaktyki pierwszego stopnia. Dzięki sporej dawce wiedzy naukowej, jak i praktycznym podpowiedziom Anoreksja od A do Z może być pomocna dla nauczycieli i wychowawców w działaniach prewencyjnych na terenie szkoły czy innej placówki wychowawczej.List do Nauczycieli i Wychowawców 7 Część pierwsza, czyli OD TEORII... 9 a Anorexia nervosa, czyli jadłowstręt psychiczny 11 h Historia anoreksji 14 z Zaburzenia jedzenia i miejsce anoreksji pośród nich 16 o Objawy anoreksji 19 b Badania nad anoreksją 24 d Diagnoza różnicowa w anoreksji 28 u Uwarunkowania anoreksji – czynniki podmiotowe i środowiskowe 30 t Trudne sytuacje a anoreksja 35 k Kryteria samooceny w okresie dorastania 41 c Ciało w okresie dojrzewania 45 s Spostrzeganie schematu własnego ciała w anoreksji 49 p Potrzeba perfekcjonizmu, rywalizacji i kontroli 52 m Media i reklama wizualna a anoreksja 54 r Rodzina a anoreksja 56 l Leczenie anoreksji – farmakologia i psychoterapia 62 w Wywiad wstępny w zaburzeniach odżywiania 64 g Gotowość anorektyczna – preludium do anoreksji? 66 Część druga, czyli... DO PRAKTYKI 69 Co to jest profilaktyka i czemu służy? 71 Potrzeba profilaktyki anoreksji 74 Profilaktyka w szkole 77 Projekty zajęć warsztatów profilaktycznych 79 Ogólny schemat. Eliza Gielec, Małgorzata Mikołajczak, Agnieszka Narkiewicz 79 Nieśmiałość – o tym można pogadać. Jolanta Klimaszewska, Magdalena Jura 80 Wpływ mass mediów na postrzeganie własnego ciała. Magdalena Gałkowska, Anna Filipiak-Siewodnik 85 Ideały atrakcyjności fizycznej a zaburzenia odżywiania 89 Komentarz 96 Literatura 97

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj