ebook Annales Mathematicae Silesianae. T. 26 (2012) -

Annales Mathematicae Silesianae. T. 26 (2012)

Na niniejszy tom złożyły się artykuły prezentujące nowe, interesujące wyniki z różnych dziedzin matematyki, artykuł, jaki powstał na podstawie corocznego wykładu im. Profesora Andrzeja Lasoty, a także sprawozdanie z konferencji. W publikacji zamieszczono następujące prace: Andrzej Pelczar: Description of mathematics. Description in mathematics. Mathematics as a way of describing; Mohamed Akkouchi, Valeriu Popa: Altering distances and fixed point results for tangential hybrid pairs of mappings; Antonio Azócar, Kazimierz Nikodem, Gari Roa: Fejér-type inequalities for strongly convex functions; Mohamed El Hamma, Radouan Daher: Generalization of Titchmarsh’s Theorem for the Bessel transform in the Space Lp;_(R+); Agata Nowak: On some generalization of the Gołąb-Schinzel equation; Rchid Rabaoui, Adel Saddi: On the Orbit of an A-m-isometry; Wirginia Wyrobek-Kochanek: Orthogonally Pexider functions modulo a discrete subgroup.Contents ANDRZEJ PELCZAR : Description of mathematics. Description in mathematics. Mathematics as a way of describing / 7 MOHAMED AKKOUCHI, VALERIU POPA: Altering distances and fixed point results for tangential hybrid pairs of mappings / 25 ANTONIO AZÓCAR, KAZIMIERZ NIKODEM, GARI ROA: Fejértype inequalities for strongly convex functions / 43 MOHAMED EL HAMMA, RADOUAN DAHER: Generalization of Titchmarsh’s theorem for the Bessel transform in the space Lp,_(R+) / 55 AGATA NOWAK: On some generalization of the Gołab–Schinzel equation / 61 RCHID RABAOUI, ADEL SADDI: On the orbit of an A-m-isometry / 75 WIRGINIA WYROBEK-KOCHANEK: Orthogonally Pexider functions modulo a discrete subgroup / 93 Report of Meeting. The Twelfth Debrecen–Katowice Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities, Hajdúszoboszló (Hungary), January 25–28, 2012 / 101

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj