ebook Annales Mathematicae Silesianae. T. 23 (2009) -

Annales Mathematicae Silesianae. T. 23 (2009)

Kolejny tom otwiera wspomnienie o zmarłym w grudniu 2006 r. matematyku Profesorze Andrzeju Lasocie, który był nie tylko wybitnym uczonym, ale także znakomitym wykładowcą, wychowawcą wielu pokoleń polskich matematyków. W tomie zamieszczono ponadto zarówno artykuły zawierające nowe wyniki z analizy matematycznej i algebry, jak i sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych.Contents Annual lectures dedicated to the memory of Professor Andrzej Lasota (Roman Ger) 7 Professor Andrzej Lasota (1932–2006) (Ryszard Rudnicki) 9 MICHAEL C. MACKEY: Exploring the World with Mathematics 11 MOHAMED AKKOUCHI: Well-posedness of the fixed point problem for certain asymptotically regular mappings 43 ELIZA JABŁOŃSKA: Jensen convex functions bounded above on nonzero Christensen measurable sets 53 ZYGFRYD KOMINEK: On a Jensen–Hosszú equation I 57 JAN LIGĘZA: Existence of positive periodic solutions of some differential equations of order n (n _ 2) 61 ADAM WORYNA: The group of balanced automorphisms of a spherically homogeneous rooted tree 83 Report of Meeting. The Ninth Katowice–Debrecen Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities, Będlewo (Poland), February 4–7, 2009 103

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj