ebook Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach - Radosław Więckowski

Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach

• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku   

 

• Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny: selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial

 

• Najnowsza leksyka polska: digicam - cyfrówka, playability - grywalność, self-service parcel machine - paczkomat

 

• Nowe znaczenia znanych wyrazów i zwrotów: self-destruct - ponieść porażkę na własne życzenie, no-look - na pamięć [np. podanie], marketability - obiegowość  [papierów  wartościowych]  

 

• Części mowy pominięte w innych słownikach: czasowniki hopscotch, shuttlecock czy rzeczowniki ambient, smellies

 

• Hasła odzwierciedlające zmiany w różnych dziedzinach życia: Blu-ray, netcast [technika], laparoscopist, nutricosmetic [medycyna i zdrowie], airboard, skimboard [sport] 

 

• Wyrazy złożone ubogacające angielszczyznę: blood-tingling, ear-grabbing, eyebrow-raising, to-the-point

 

• Różnice znaczeniowe haseł z tej samej domeny: onshore vs offshore, dovish vs hawkish

 

• Nieodnotowane znaczenia znanych słów: consultative - chętnie słuchający/a opinii innych osób,  disruptive - przełomowy, innowacyjny, wywracający porządek w danej branży

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj