ebook Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach - Radosław Więckowski

Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach

• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny, np. selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial • Najnowsza leksyka polska, np. digicam - cyfrówka, playability - grywalność, self-service parcel machine - paczkomat • Nowe znaczenia znanych wyrazów i zwrotów, np. self-destruct - ponieść porażkę na własne życzenie, no-look - na pamięć [np. podanie], marketability - obiegowość [papierów wartościowych] • Części mowy pominięte w innych słownikach, np. czasowniki hopscotch, shuttlecock czy rzeczowniki ambient, smellies • Hasła odzwierciedlające zmiany w różnych dziedzinach życia, np. Blu-ray, netcast [technika], laparoscopist, nutricosmetic [medycyna i zdrowie], airboard, skimboard [sport] • Wyrazy złożone ubogacające angielszczyznę, np. blood-tingling, ear-grabbing, eyebrow-raising, to-the-point • Różnice znaczeniowe haseł z tej samej domeny, np. onshore vs offshore, dovish vs hawkish • Nieodnotowane znaczenia znanych słów, np. consultative - chętnie słuchający/a opinii innych osób disruptive - przełomowy, innowacyjny, wywracający porządek w danej branży

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj