ebook Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół - Radosław Więckowski

Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół

• Ponad 4000 najpopularniejszych fałszywych przyjaciół wraz z wymową: advocate [ædvəkət] – orędownik/czka (np. pokoju) vs lawyer [lɔːjə(r)] – adwokat • Pomocne wyjaśnienia: dialogue - dialogi (w filmach) ≠ dialogues - dialogi (w podręcznikach) recruitment - rekrutacja (do pracy) ≠ admissions - rekrutacja (na studia) sb’s studies - studia (gdy mówimy o czyjiś studiach) ≠ degree courses - studia (ogólnie) • Obszerna prezentacja fałszywych przyjaciół w łatwych do zapamiętania, kontrastowych zestawieniach: abstinent - osoba wstrzemięźliwa vs teetotaler - abstynent/ka branch - oddział, filia vs line of business - branża dress - sukienka vs tracksuit - dres • Użycie fałszywych przyjaciół w kontekstach: Yesterday I played golf in my new red turtleneck sweater. Wczoraj grałem w golfa w moim nowym, czerwonym golfie. • Ciekawostki dotyczące różnic znaczeniowych: Przymiotnik positive ma węższe znaczenie niż polski odpowiednik pozytywny Rzeczownik compote oznacza danie i nie jest to napój Rzeczownik specialization nie jest używany w odniesieniu do medycyny

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj