ebook Angielskie przyimki - Super Test - Radosław Więckowski

Angielskie przyimki - Super Test

• Uniwersalna publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku • Test inny niż zwykle z kluczem, pomocnymi wyjaśnieniami oraz punktacją • Ciekawe zestawienia i porównania użycia przyimków osadzonych w starannie wyselekcjonowanych kontekstach: She is staying at the Smiths’. vs She is staying with the Smiths. He went to the Alps. vs He went skiing in/at the Alps. It is for sale. vs It is on sale. I wonder what’s on her mind? vs I wonder what’s in her mind? I’m sorry about the damage. vs I’m sorry for the damage. • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych: a love of sth vs a love for sb be made of sth vs be made from sth vs be made with sth be nostalgic about sth vs be nostalgic for sth • Przyimki, z którymi Polacy mają największe problemy • Książka Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą stanowi uzupełnienie niniejszej publikacji

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj