ebook Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą - Radosław Więckowski

Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych i ich możliwych kombinacji we współczesnej angielszczyźnie • Kontrastowe ujęcie czasowników will, would, need, have to, has to, must, may, might, can, could, should, ought to • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim • Czasowniki modalne powiązane w sensowne ciągi, których układanie przypomina układanie puzzli • Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach • Testy końcowe systematyzujące wcześniej przerobiony materiał • Znajomość czasowników modalnych rzutuje na umiejętność zachowania się werbalnego w wielu sytuacjach komunikacyjnych Niniejszy ebook jest doskonałym, uniwersalnym suplementem do wszystkich podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj