ebook Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą - Radosław Więckowski

Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą

Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych i ich możliwych kombinacji we współczesnej angielszczyźnie.

Kontrastowe ujęcie czasowników will, would, need, have to, has to, must, may, might, can, could, should, ought to.

Niuanse znaczeniowe w szerokiej palecie kontekstów:

He may just be at home. On chyba jest w domu. (przypuszczenie)

He may be at home. Może jest w domu. (możliwość)

He must be very tactful. On musi być bardzo taktowny. (konieczność)

He must be very tactful. On chyba/pewnie jest bardzo taktowny. (pewność)

Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim

Czasowniki modalne powiązane w sensowne ciągi, których układanie przypomina układanie puzzli.

Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach.

Testy końcowe systematyzujące wcześniej przerobiony materiał.

Znajomość czasowników modalnych rzutuje na umiejętność zachowania się werbalnego w wielu sytuacjach komunikacyjnych.

Niniejszy ebook jest doskonałym, uniwersalnym suplementem do wszystkich podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj