ebook Anestezjologia ambulatoryjna - Johan Raeder

Anestezjologia ambulatoryjna

Pierwszy przewodnik dotyczący organizacji zabiegów i znieczuleń w trybie ambulatoryjnym. Omówiono w nim tematy szczególnie ważne dla anestezjologa, przenosząc punkt ciężkości jego zainteresowań z samego zabiegu prowadzonego na sali operacyjnej na cały okres okołooperacyjny. Prezentowane zagadnienia to: organizacja oddziału, kwalifikowanie pacjenta w trybie ambulatoryjnym, przeciwwskazania, postępowanie z pacjentami w szczególnych grupach (dzieci, ciężarne, otyli, pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z chorobami towarzyszącymi, uzależnieni od alkoholu), zbieranie wywiadu, udzielanie informacji choremu; farmakologię i techniki anestezjologiczne. Przedstawiono również praktyczne zasady postępowania, wybór środków i metody znieczulenia, także alternatywne.PRZEDMOWA 7 1. PODSTAWY CHIRURGII AMBULATORYJNEJ I ZNIECZULENIA 9 2. ORGANIZACJA ZABIEGÓW I ZNIECZULEŃ W TRYBIE AMBULATORYJNYM 18 3. WYBÓR PROCEDURY I PACJENTA, POSTĘPOWANIE PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA 31 4. FARMAKOLOGIA 65 5. TECHNIKI ANESTEZJOLOGICZNE WYKORZYSTYWANE W CHIRURGII AMBULATORYJNEJ 108 6. OPIEKA POOPERACYJNA 166 7. PRAKTYCZNE RUTYNY POSTĘPOWANIA 232 8. KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z ANESTEZJĄ AMBULATORYJNĄ 252 9. KRYTERIA SKUTECZNOŚCI I PRZYSZŁOŚĆ ANESTEZJOLOGII AMBULATORYJNEJ 270

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj