ebook Anestezja chorych w stanie zagrożenia życia - Waldemar Machała

Anestezja chorych w stanie zagrożenia życia

Chory znajdujący się w stanie zagrożenia życia spowodowanym krwotokiem wymaga szczególnego traktowania. Zwłaszcza wówczas, kiedy kwalifikowany jest do operacji ze wskazań… najczęściej ratunkowych. Zazwyczaj tego rodzaju operacje są wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Stan chorego nie zmienia dogmatów, które nakazują wykonanie adekwatnego znieczulenia (AoA), zatem takiego, w którym konieczne będzie wywołanie u chorego snu, podanie leków uśmierzających ból i zwiotczenie mięśni. W takich razach intubacja powinna zostać wykonana w trybie RSI. Coraz częściej u takich chorych sięga się po techniki regionalne. Choć charakter leków, które są podawane w okolice struktur nerwowych, jest „nieco inny”, głównie w zakresie rodzaju i stężenia – od stosowanych u chorych euwolemicznych. Wreszcie, nieco rzadziej wprawdzie, ale zaczyna się podnosić kwestię wykonywania znieczuleń zbilansowanych, kiedy równocześnie wykorzystywane są techniki regionalne nałożonna znieczulenie ogólne.Rekomendacja Zbigniew Rybicki VII Jeszcze raz o anestezji chorego we wstrząsie krwotocznym... IX Znieczulenie chorych w stanie zagrożenia życia 1 Wprowadzenie 3 Warunki bezpiecznego znieczulenia 5 Zgoda na znieczulenie 15 Kwalifikacja do znieczulenia 17 Laboratoryjne badania dodatkowe – czy należy wykonywać wszystkie możliwe badania? 26 Wybór techniki znieczulenia – znieczulenie ogólne czy przewodowe? 27 Charakterystyka wybranych technik znieczulenia wykonywanych u chorych operowanych w trybie ratunkowym i pilnym 31 Znieczulenie ogólne dożylne krótkotrwałe 31 Znieczulenie ogólne 34 Monitorowanie w czasie znieczulenia 57 Monitorowanie znieczulenia 64 Procedura „pełnego żołądka” 71 Premedykacja przed indukcją znieczulenia w trybie „pełnego żołądka” 72 Opis procedury „pełnego żołądka” 73 Coś poszło źle… 83 Ulanie treści pokarmowej w czasie indukcji znieczulenia 83 Trudności w intubacji chorego z „pełnym żołądkiem” 84 Czy przerywać działanie środków zwiotczających mięśnie, jeżeli u chorego wystąpiły trudności w intubacji? 85 Zakończenie 87 Znieczulenie regionalne 91 Wprowadzenie 93 Uśmierzanie bólu u chorego urazowego 95 Znieczulenie regionalne 99 Leki używane w znieczuleniu regionalnym 103 Co komu wolno, czyli kto jest uprawniony do wykonywania znieczulenia regionalnego? 106 Ograniczenia znieczulenia regionalnego u chorych po urazie, czyli co należy wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o jego wykonaniu – rozważania praktyczne 108 Warunki bezpiecznego znieczulenia regionalnego u chorych po urazie 114 Sedacja w czasie znieczulenia ogólnego 115 Zgoda na wykonanie znieczulenia regionalnego 118 Praktyczne aspekty wybranych rodzajów znieczulenia regionalnego 119 Zakończenie 174 Skorowidz 177

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj