ebook Anestezja bariatryczna - Tomasz Gaszyński

Anestezja bariatryczna

W książce omówiono zagadnienia postępowania anestezjologicznego z chorym otyłym. Anestezja bariatryczna staje się coraz bardziej istotnym problemem z powodu wzrastającej liczby pacjentów otyłych. Właściwe postępowanie z takim pacjentem wymaga znajomości odrębnej fizjologii i farmakologii oraz specyficznego postępowania zwiększającego bezpieczeństwo okołooperacyjne. Przedstawiono m.in. przygotowanie pacjenta do znieczulenia, przeprowadzenie znieczulenia, opiekę pooperacyjną, intensywną terapię i postępowanie ratunkowe, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postępowanie w przypadku tzw. trudnych dróg oddechowych.Wstęp 9 Współczesne definicje i podziały otyłości 11 Przeliczanie masy ciała u osób otyłych 13 Patofizjologia otyłości 14 Zmiany w układzie oddechowym 14 Zmiany w układzie krążenia 18 Zmiany w układzie pokarmowym 22 Zasady postępowania anestezjologicznego z pacjentami otyłymi 23 Przygotowanie do zabiegu, opieka okołooperacyjna i postępowanie śródoperacyjne 23 Wizyta przedoperacyjna i zalecane badania dodatkowe 23 Premedykacja 24 Przygotowanie sali i monitorowanie śródoperacyjne 25 Ułożenie i przygotowanie pacjentów otyłych do znieczulenia i zabiegu 29 Zapewnienie drożności dróg oddechowych do zabiegu operacyjnego u chorych otyłych 31 Wentylacja zastępcza w trakcie znieczulenia 33 Warunki wentylacji zastępczej u osób otyłych w zależności od masy ciała i ułożenia pacjenta do zabiegu. Wpływ schudnięcia na warunki wentylacji zastępczej u chorych otyłych 36 Wybór metody znieczulenia 44 Znieczulenie przewodowe 47 Znieczulenie ogólne 50 Wybudzenie i opieka pooperacyjna 52 Sedacja i leczenie przeciwbólowe 57 Odrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegów laparoskopowych 66 Wpływ odmy otrzewnowej na czynność podstawowych układów i narządów u osób otyłych 68 Mechanizmy reakcji układu krążenia na odmę otrzewnową 68 Konsekwencje hemodynamiczne ułożenia pacjenta w pozycji Fowlera w czasie laparoskopii 69 Wpływ absorpcji dwutlenku węgla 69 Wpływ podwyższonego ciśnienia śródbrzusznego 70 Wpływ laparoskopii na czynność wątroby i nerek 72 Wpływ odmy otrzewnowej na mechanikę oddychania 74 Ocena czynności hemodynamicznej podczas zabiegów laparoskopowych u pacjentów otyłych 74 Porównanie wpływu wybranych sposobów znieczulani pacjentów otyłych na czynność hemodynamiczną podczas laparoskopii 80 Odrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegu wykonywanego metodą otwartą 82 Ogólna farmakologia środków anestezjologicznych dla pacjentów otyłych 85 Farmakologia opioidów w otyłości 86 Fentanyl 87 Alfentanyl 88 Remifentanyl 88 Sufentanyl 90 Farmakologia środków zwiotczających stosowanych u osób otyłych 91 Farmakologia aminosteroidowych środków zwiotczających stosowanych u pacjentów otyłych 93 Farmakologia benzylizochinolinowych środków zwiotczających stosowanych u pacjentów otyłych 95 Farmakologia depolaryzujących środków zwiotczających stosowanych u pacjentów otyłych 97 Farmakologiczne odwracanie działania środków zwiotczających u osób otyłych 98 Anestetyki dożylne 100 Zastosowanie propofolu u osób otyłych 100 Wziewne środki anestetyczne stosowane u osób otyłych 104 Sewofluran 107 Desfluran 108 Wybrane zagadnienia intensywnej terapii pacjentów otyłych 111 Wentylacja zastępcza pacjentów otyłych na oddziale intensywnej terapii 111 Dostęp do żył centralnych u osób otyłych 112 Farmakologia wybranych środków stosowanych na oddziale intensywnej terapii u pacjentów otyłych 114 Zakażenia i powikłania septyczne u pacjentów otyłych 118 Postępowanie ratunkowe u pacjentów otyłych 123 Udrożnianie dróg oddechowych i wentylacja chorych otyłych w stanach nagłego zagrożenia życia 123 Monitorowanie i dostęp dożylny 126 Badania obrazowe u chorych otyłych 127 Piśmiennictwo 129 Skorowidz 149

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj