ebook Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian - Agnieszka Kasińska-Metryka

Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian

Monografia poświęcona jest wybranemu regionowi Hiszpanii tj. Andaluzji, który należy do najuboższych w całej Unii Europejskiej. W książce przedstawiono geograficzną, ekonomiczną i polityczną specyfikę opisywanej wspólnoty autonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-religijnych, które składają się na jej wyjątkowy charakter. Właściwa oś rozważań dotyczy wpływu kryzysu 2008 roku na funkcjonowanie Andaluzji na tle innych regionów Hiszpanii i przyczyn, które doprowadziły do zapaści gospodarczej. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ sięga do analizy zarówno zjawisk ekonomicznych jak i politycznych współczesnej Hiszpanii.Spis treści Słowo wstępne 7 1. Andaluzja – region inny niż wszystkie 15 2. Al-Ándalus. Historia i znaczenie kalifatu 25 3. Bogata północ i biedne południe, czyli zróżnicowanie gospodarcze autonomii 35 4. Początki kryzysu w Hiszpanii 43 5. Przezwyciężanie kryzysu. Regiony wobec polityki austerity 51 6. Andaluzja „papierkiem lakmusowym” nastrojów społecznych – ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty wyborów 65 7. Koncepcja „Al-Ándalus”, czyli islamski głos na południu Hiszpanii 83 8. .Adónde vas, Andalusia? 97 Słowo kończące 107 Bibliografia 111 Wykaz ilustracji 119 Spis tabel 123

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj