ebook Anatomia człowieka. Repetytorium - Ryszard Aleksandrowicz,Bogdan Ciszek,Krzysztof Krasucki,Bogan Ciszek

Anatomia człowieka. Repetytorium

Repetytorium z "Bochenka" to skrócona forma najlepszego i najdokładniejszego podręcznika - pięciotomowej ,,Anatomii człowieka” Adama Bochenka i Michała Reichera. Reprezentujący trzy pokolenia anatomów - autorzy - usystematyzowali i zebrali w jedną całość najważniejsze zagadnienia z zakresu anatomii. W efekcie powstał zaktualizowany podręcznik, który dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego będzie niezastąpiony do powtórki materiału, a dla studentów innych kierunków medycznych – podstawowy do nauki anatomii człowieka.Przedmowa 5 1. OSTEOLOGIA 13 Anatomia jako nauka i jej stosunek do nauk pokrewnych 13 Plan budowy ciała ludzkiego 15 Układy narządów 16 Okolice ciała 18 Osie i płaszczyzny ciała 24 Osteologia z artrologią 26 Wprowadzenie do osteologii 26 Kręgosłup 30 Połączenia kręgosłupa, połączenia kręgosłupa z czaszką, ogólna mechanika i czynność kręgosłupa 34 Kościec klatki piersiowej 39 Kości kończyny górnej 45 Obojczyk i łopatka 45 Kość ramienna 49 Kościec przedramienia 51 Kości ręki 55 Połączenia w obrębie obręczy kończyny górnej 59 Staw ramienny 60 Staw łokciowy 62 Połączenia kości przedramienia 64 Połączenia w obrębie ręki 66 Obręcz kończyny dolnej 71 Kość udowa i rzepka 77 Kości goleni 80 Kościec stopy 84 Staw biodrowy 90 Staw kolanowy 91 Połączenia kości goleni, stawy stopy 94 Budowa ogólna czaszki 99 Kości części mózgowej czaszki 105 Kości czaszki twarzowej 121 Połączenia kości czaszki 132 Doły i jamy czaszki 134 2. MIOLOGIA 161 Ogólna budowa mięśni 161 Budowa makroskopowa mięśni 162 Naczynia i nerwy mięśni 165 Narządy pomocnicze mięśni 166 Podział mięśni 168 Mięśnie grzbietu 170 Mięśnie klatki piersiowej 180 Mięśnie brzucha 188 Mięśnie szyi 196 Mięśnie głowy 203 Mięśnie kończyny górnej 209 Mięśnie obręczy kończyny górnej 209 Mięśnie ramienia 213 Mięśnie przedramienia 216 Krótkie mięśnie ręki 225 Mięśnie kończyny dolnej 232 Mięśnie obręczy kończyny dolnej 232 Mięśnie uda 237 Mięśnie goleni 243 Krótkie mięśnie stopy 252 3. TRZEWA 263 Układ trawienny 263 Jama ustna 263 Ogólna budowa jamy ustnej 263 Zęby 264 Gruczoły jamy ustnej 266 Język i okolica podjęzykowa 268 Podniebienie 272 Gardło 273 Przełyk 279 Otrzewna 280 Żołądek 281 Jelito cienkie 284 Jelito grube 286 Wątroba 289 Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe 295 Trzustka 296 Układ oddechowy 298 Nos zewnętrzny i przedsionek nosa 298 Jama nosowa 298 Krtań 300 Tchawica i oskrzela główne 305 Płuca 308 Opłucna 314 Śródpiersie 314 Układ moczowo-płciowy 315 Narządy moczowe 315 Nerki 315 Drogi odprowadzające mocz 322 Moczowód 322 Pęcherz moczowy 323 Narządy płciowe 326 Narządy płciowe męskie i droga plemnika 326 Jądro 326 Najądrze 330 Nasieniowód 330 Pęcherzyki nasienne 331 Moszna i powrózek nasienny 331 Prącie 333 Cewka moczowa męska i jej gruczoły 335 Narządy płciowe żeńskie i droga jaja 337 Jajnik 338 Jajowód 341 Macica 342 Pochwa 344 Cewka moczowa żeńska 345 Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne 346 Dno miednicy 346 Układ wewnątrzwydzielniczy 352 Grasica 353 Gruczoł tarczowy 354 Gruczoły przytarczyczne 355 Nadnercza 355 Ciałka przyzwojowe 357 Szyszynka i przysadka 357 4. UKŁAD NACZYNIOWY 361 Wstęp 361 Krew i chłonka (limfa) 365 Narządy budowy i rozkładu składników morfotycznych krwi i chłonki 368 Szpik kostny 368 Narządy chłonne 368 Śledziona 371 Układ sercowo-naczyniowy 374 Serce 374 Wiadomości ogólne o naczyniach krwionośnych 387 Układ naczyń tętniczych 390 Tętnice krążenia małego 390 Tętnice krążenia wielkiego 391 Tętnice głowy i szyi 394 Tętnice kończyny górnej 403 Tętnice tułowia 420 Gałęzie aorty piersiowej i brzusznej 420 Tętnice kończyny dolnej i miednicy 427 Krążenie płodowe 442 Układ naczyń żylnych 445 Żyły krążenia małego 445 Żyły krążenia wielkiego 445 Żyły głowy i szyi 447 Żyły kończyny górnej 451 Żyły klatki piersiowej i kręgosłupa 454 Żyły kończyny dolnej 456 Żyły brzucha i miednicy 460 Układ naczyń chłonnych 463 Główne pnie chłonne 463 Układ chłonny głowy i szyi 465 Układ chłonny kończyny górnej 467 Układ chłonny klatki piersiowej 469 Naczynia i węzły chłonne brzucha i miednicy 470 Naczynia i węzły chłonne kończyny dolnej 473 5. UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY 477 Podstawowe pojęcia 477 Podział układu nerwowego 479 Ośrodki i drogi nerwowe 481 Rdzeń kręgowy 483 Mózgowie 492 Powierzchnia górno-boczna mózgowia 492 Przekrój mózgowia w płaszczyźnie pośrodkowej 497 Komory mózgowia 499 Wymiary i masa mózgowia 501 Podział ontogenetyczny mózgowia 502 Rdzeń przedłużony. Most 503 Móżdżek. Komora czwarta 513 Śródmózgowie 518 Międzymózgowie 523 Kresomózgowie 533 Główne drogi czuciowe i ruchowe 550 Drogi somatosensoryczne 550 Droga wzrokowa 551 Droga słuchowa 553 Droga smakowa 555 Droga węchowa 555 Drogi ruchowe 556 Naczynia ośrodkowego układu nerwowego 558 Naczynia rdzenia kręgowego 558 Naczynia mózgowia 558 Opony rdzenia kręgowego i mózgowia 566 6. UKŁAD NERWOWY OBWODOWY 576 Nerwy rdzeniowe 576 Splot szyjny 579 Splot ramienny 583 Nerwy długie splotu ramiennego 586 Nerwy międzyżebrowe 598 Splot lędźwiowo-krzyżowy 601 Splot lędźwiowy 603 Gałęzie krótkie splotu lędźwiowego 603 Gałęzie długie splotu lędźwiowego 603 Splot krzyżowy 611 Gałęzie krótkie splotu krzyżowego 611 Gałęzie długie splotu krzyżowego 612 Segmentalne unerwienie skóry tułowia 628 Segmentalne unerwienie skóry kończyn 631 Nerwy czaszkowe 634 Grupy nerwów czaszkowych 634 Nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe 635 Położenie zwojów 636 Nerwy końcowe 637 Nerwy narządów zmysłów 639 Nerwy węchowe (I) 639 Nerw wzrokowy (II) 639 Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII) 641 Nerwy mięśni gałki ocznej 642 Nerw okoruchowy (III) 643 Nerw bloczkowy (IV) 644 Nerw odwodzący (VI) 644 Nerwy łuków skrzelowych (gardłowych) 644 Nerw trójdzielny (V) 646 Nerw twarzowy (VII) 655 Nerw językowo-gardłowy (IX) 658 Nerw błędny (X) 660 Nerw dodatkowy (XI) 664 Nerw mięśni języka 664 Nerw podjęzykowy (XII) 664 7. UKŁAD NERWOWY AUTONOMICZNY 666 Układ współczulny 666 Układ przywspółczulny 669 8. POWŁOKA WSPÓLNA 681 Skóra 681 Naskórek 682 Skóra właściwa 683 Tkanka podskórna 684 Gruczoły skóry 686 Sutek 686 Włosy 688 Paznokcie 690 9. NARZĄDY ZMYSŁÓW 692 Narządy czucia powierzchniowego 692 Narządy czucia głębokiego 693 Narząd smaku 694 Narząd powonienia 695 Narząd przedsionkowo-ślimakowy 697 Ucho zewnętrzne 697 Ucho środkowe 698 Ucho wewnętrzne 706 Narząd wzroku 713 Gałka oczna 713 Ściana gałki ocznej 713 Błona zewnętrzna 714 Błona środkowa 718 Błona wewnętrzna 720 Nerw wzrokowy 723 Zawartość gałki ocznej 725 Narządy dodatkowe oka 727 Mięśnie gałki ocznej 731 Skorowidz 733

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj