ebook Anatomia człowieka. 1500 pytań testowych - Florian Czerwiński

Anatomia człowieka. 1500 pytań testowych

Książka zawiera 1500 pytań wielokrotnego wyboru, o różnym stopniu trudności, z zakresu anatomii prawidłowej, podzielonych na dwie części. Pierwsza część dotyczy poszczególnych układów, druga zaś - wybranych okolic typograficznych. Podział taki ma umożliwić wykorzystanie podręcznika do kontroli nowopoznanego materiału i powtórzenia całości. Na końcu podręcznika zamieszczono klucz z prawidłowymi odpowiedziami. Wszystkie pytania zostały opracowane na podstawie dwóch podręczników anatomii: „Anatomii człowieka” Adama Bochenka i Michała Reichera oraz „Zarysu anatomii człowieka” Adama Krechowieckiego i Floriana Czerwińskiego. Głównymi adresatami są studenci pierwszego roku wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych akademii medycznych. Książka będzie również przydatna lekarzom przygotowującym się do LEP-u i egzaminów specjalizacyjnych, studentom wydziałów pielęgniarstwa i rehabilitacji oraz wychowania fizycznego.Przedmowa 5 1. Układ kostny 9 2. Układ mięśniowy 55 3. Układ naczyniowy 77 4. Obwodowy układ nerwowy 115 5. Układ oddechowy 133 6. Układ trawienny 147 7. Układ moczowo-płciowy 161 8. Kończyna górna 185 9. Kończyna dolna 209 10. Szyja 233 11. Klatka piersiowa 253 12. Jama brzuszna 277 13. Miednica i krocze 301 14. Głowa 315 15. Ośrodkowy układ nerwowy 339 16. Narządy zmysłów 363 Prawidłowe odpowiedzi 371

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj