ebook Anatomia człowieka. 1200 pytań testowych jednokrotnego wyboru - Zbigniew Ziętek,Wojciech Kozik,Florian Czerwiński

Anatomia człowieka. 1200 pytań testowych jednokrotnego wyboru

Książka zawiera 1200 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu anatomii prawidłowej. Układ pytań znajdujących się w podręczniku – począwszy od osteologii, przez anatomię kolejnych części ciała, a skończywszy na mózgowiu i narządach zmysłów – odzwierciedla kolejne etapy nauki anatomii na uczelniach medycznych. Taki podział umożliwia zarówno szybką kontrolę nowo poznanego materiału, jak i łatwe powtórzenie całości. Na końcu znajduje się klucz z prawidłowymi odpowiedziami. Kod JLEWJFD7 umożliwia pobranie 300 dodatkowych pytań testowych zamieszczonych na portalu medycyna.pzwl.pl Głównymi adresatami podręcznika są studenci wydziałów nauk o zdrowiu, kształcący się na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.Autorzy 2 Przedmowa 5 Rozdział 1. Osteologia 9 Kości i połączenia kości szkieletu osiowego 9 Kości i stawy czaszki 12 Kości i stawy kończyny górnej 28 Kości i stawy kończyny dolnej 32 Rozdział 2. Głowa 41 Mięśnie wyrazowe i żwaczowe 41 Jama ustna i gardło 43 Nos 54 Rozdział 3. Szyja 57 Mięśnie i topografia szyi 57 Nerwy szyi 61 Naczynia szyi 63 Krtań 66 Część szyjna tchawicy i przełyku 71 Gruczoł tarczowy 71 Rozdział 4. Klatka piersiowa 73 Budowa naczyń 73 Krążenie płodowe 75 Budowa serca 76 Układ przewodzący serca 80 Budowa osierdzia 87 Unaczynienie i unerwienie serca 89 Naczynia krążenia dużego i małego 90 Mięśnie i topografia klatki piersiowej 92 Tchawica 94 Drzewo oskrzelowe 97 Budowa płuc 98 Opłucna 107 Śródpiersie 109 Rozdział 5. Jama brzuszna 111 Mięśnie i topografia brzucha 111 Przełyk i żołądek 112 Jelito cienkie 115 Jelito grube 118 Wątroba i drogi żółciowe 124 Trzustka 127 Rozdział 6. Miednica, krocze i układ moczowo-płciowy 131 Dno miednicy 131 Nerka i moczowód 133 Pęcherz moczowy 137 Cewka moczowa 138 Narządy płciowe męskie 140 Narządy płciowe żeńskie 145 Rozdział 7. Kończyna górna 151 Mięśnie i topografia kończyny górnej 151 Naczynia kończyny górnej 156 Nerwy kończyny górnej 161 Rozdział 8. Kończyna dolna 165 Mięśnie i topografia kończyny dolnej 165 Naczynia kończyny dolnej 171 Nerwy kończyny dolnej 177 Rozdział 9. Układ nerwowy 183 Podstawowe pojęcia dotyczące układu nerwowego. Rdzeń kręgowy 183 Tyłomózgowie 186 Śródmózgowie 187 Międzymózgowie 188 Kresomózgowie 189 Nerwy czaszkowe 192 Autonomiczny układ nerwowy 201 Rozdział 10. Narządy zmysłów 205 Ucho 205 Oko 210 Odpowiedzi 215

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj