ebook Ananke i Polska - Marian Kisiel

Ananke i Polska

Prezentowana książka to studium poświęcone interpretacji liryki Zdzisława Stroińskiego, który razem z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Tadeuszem Gajcym i Andrzejem Trzebińskim należy do cenionych poetów generacji wojennej (1939-1945). Autor analizuje dziewięć wierszy rytmicznych, stanowiących według niego cykl liryczny, pokazujący stan świadomości ówczesnych młodych ludzi, prawdę o pokoleniu młodzieży, której wkraczanie w dorosłość splata się z wybuchem wojny. Autor ukazuje także związki liryki Stroińskiego z polską poezją patriotyczną po 1795 roku i wierszami rówieśników poety (głównie z Tadeuszem Gajcym). Udowadnia obecność tragedii pokolenia wojennego w analizowanym cyklu. Pokazuje, że wiersze te zderzają patriotyczne ideały z przeszłości z okrucieństwem czasu wojny, zawarte jest w nich tragiczne połączenie powszedniości i metafizyki, dominująca świadomość samotności i zdrady, ale też wiara w potrzebę podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność w sytuacji bezsilnej walki o zachowanie tożsamości narodowej. Recenzje książki ukazały się w czasopismach: „Gazeta Uniwersytecka UŚ” # 5 (185), luty 2011, s. 29 (A. NĘCKA: Stroiński na nowo (od)czytany „Forum Akademickie” 2011, nr 6, s. 71 (A. PALICKA: Tragizm buntu – dostępna pod adresem: www.forumakademickie.pl) „Śląsk” 2011, nr 12, s. 72 (D. OPACKA-WALASEK: Stroiński, Ananke i Kisiel – dostępna pod adresem: www.alfa.com.pl) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, z. 70. Seria Filologiczna. Historia Literatury 6: Tematy i Konteksty. Red. J. Pasterska. Rzeszów 2011, s. 367-371 (Z. OŻÓG: Zdzisław Stroiński i jego liryka).Od autora / 9 Tragiczna świętość. O wierszu Ród Anhellich / 23 Skrwawiony mit. O wierszu „Śniły się szarże…” / 41 Zerwane przymierze. O wierszu Bóg / 63 Szaleństwo patrioty. O wierszu „Po huraganach szarż…” / 77 Ponura polskość. O wierszu Polska / 89 Ostatnia ułańska szarża. O wierszu „Trzask karabinów…” / 101 Zranione serce. O wierszu Trzeba / 117 Krajobraz po klęsce. O wierszu „Staw się zaplątał…” / 131 Modlitwa pokonanego. O wierszu Żelazne słupy / 145 Liryka – dramat – katastrofa / 155 Nota bibliograficzna / 161 Indeks nazw osobowych / 163 Summary / 167 Zusammenfassung / 168

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj