ebook Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych - Anna Sankowska

Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych

Uwarunkowania zaufania w sieciach B&R Badania empiryczne - analiza zaufania w sieciach B&RWprowadzenie 7 ROZDZIAŁ 1. Uwarunkowania zaufania w sieciach B&R 11 1.1. Istota sieci B&R 11 1.2. Modele działalności badawczo-rozwojowej 15 1.3. Współpraca B&R 16 1.4. Istota zaufania w sieci B&R 18 1.5. Rola jednostki w budowaniu zaufania w sieci B&R 27 1.6. Ścieżki formowania sieci B&R a zaufanie 31 1.7. Determinanty budowy zaufania w sieci 49 1.7.1. Osadzenie społeczne – więzi społeczne 49 1.7.2. Cień przyszłości 55 1.7.3. Wpływ kontraktowania 56 1.7.4. Heterogeniczność partnerów – podobieństwo partnerów 57 1.7.5. Oczekiwane korzyści 59 1.8. Konsekwencje zaufania 59 1.9. Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego w sieciach naukowo-badawczych 61 ROZDZIAŁ 2. Badania empiryczne – analiza zaufania w sieciach B&R 62 2.1. Badania jakościowe 62 2.1.1. Pytania badawcze 62 2.1.2. Obiekt badań 63 2.1.3. Metodyka badawcza – metoda studium przypadku 64 2.1.4. Zebranie danych – sposób przeprowadzania wywiadów 65 2.1.5. Analiza danych jakościowych 65 2.1.6. Wyłaniające się tematy 71 2.1.7. Wnioski oraz hipotezy wynikające z badań jakościowych 77 2.2. Badania empiryczno-ilościowe 82 2.2.1. Zebranie danych 82 2.2.2. Próba badawcza 83 2.2.3. Metoda badawcza 88 2.2.4. Operacjonalizacja zmiennych 88 2.2.5. Analiza danych empirycznych 93 2.2.6. Konkluzje z badań ilościowych 106 Podsumowanie 107 Literatura 110

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj