ebook Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia -

Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia

Publikacja składa się z pięciu opracowań. W pierwszym zaprezentowano metodę TOPSIS i jej rozszerzenia. Drugie opracowanie poświęcono wielokryterialnym metodom usprawniania procesu zarządzania nowymi produktami. Kolejne opracowanie opisuje wykorzystanie metody ELECTRE III do oceny projektów wybranego konkursu regionalnego programu operacyjnego ale województwa śląskiego. Czwarte opracowanie przedstawia projekt systemu analizy i oceny jakości procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Ostatnie opracowanie poświęcono platformie obliczeniowej do interaktywnych wielokryterialnych metod wspomagania decyzji. ISBN 978-83-7875-156-4, s. 133, praca naukowa.WPROWADZENIE 7 Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz: METODA TOPSIS I JEJ ROZSZERZENIA - STUDIUM METODOLOGICZNE 11 Jerzy Michnik: WIELOKRYTERIALNE METODY USPRAWNIANIA PROCESU ZARZĄDZANIA NOWYMI PRODUKTAMI 41 Maciej Nowak, Tadeusz Trzaskalik: WYKORZYSTANIE METODY ELECTRE III DO OCENY PROJEKTÓW WYBRANEGO KONKURSU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 59 Cezary Dominiak: PROJEKT SYSTEMU ANALIZY I OCENY JAKOŚCI PROCESÓW DECYZYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 85 Krzysztof S. Targiel: PLATFORMA OBLICZENIOWA DO INTERAKTYWNYCH WIELOKRYTERIALNYCH METOD WSPOMAGANIA DECYZJI 107

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj