ebook Analiza rozwoju cech somatycznych, motoryczności i umiejętności techniczno-taktycznych młodych sportowców uprawiających grę w piłkę ręczną - Michał Spieszny

Analiza rozwoju cech somatycznych, motoryczności i umiejętności techniczno-taktycznych młodych sportowców uprawiających grę w piłkę ręczną

W toku procesu treningowego wyposażamy gracza w umiejętności, które pozwalają mu na świadome i efektywne stosowanie przez niego w różnorodnych, złożonych sytuacjach, skutecznych działań indywidualnych, grupowych i zespołowych. Nie można również zapominać o kształtowaniu dyspozycji osobniczych umożliwiających działanie w grze dzięki określonemu potencjałowi motorycznemu, poziomowi inteligencji czy też predyspozycjom psychicznym.WSTĘP . . . 5 1. PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU ORAZ UZASADNIENIE TEMATU . . . 9 2. CEL PRACY ORAZ PODSTAWOWE PYTANIA BADAWCZE . . . 26 3. MATERIAŁ I METODY . . . 28 3.1. Charakterystyka badanej zbiorowości oraz organizacja badań . . . 28 3.2. Zakres badań oraz metodyka i technika wykonywania pomiarów . . 30 3.3. Metody opracowania materiału . . . 34 4. WYNIKI . . . 36 4.1. Zmienność ontogenetyczna badanych cech somatycznych i zdolności motorycznych . . . 36 4.1.1. Cechy somatyczne . . . 36 4.1.2. Zdolności szybkościowo-siłowe . . . 45 4.1.3. Zdolności koordynacyjne . . . 50 4.2. Zróżnicowanie międzypłciowe cech somatycznych, zdolności szybkościowo- siłowych i zdolności koordynacyjnych . . . 53 4.3. Zależność poziomu umiejętności techniczno-taktycznych od predyspozycji strukturalnych, zdolności szybkościowo-siłowych i koordynacyjnych . . 61 4.4. Struktura czynnikowa cech somatycznych i zdolności motorycznych. . 65 4.4.1. Wyniki analizy czynnikowej w grupach dziewcząt . . . 66 4.4.2. Wyniki analizy czynnikowej w grupach chłopców . . . 71 5. DYSKUSJA . . . . 78 WNIOSKI . . . . . 90 PIŚMIENNICTWO. . . 92 ANEKS. . . . 111 SUMMARY . . . 141

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj