ebook Analiza przypadków klinicznych w psychiatrii - Marek Jarema

Analiza przypadków klinicznych w psychiatrii

W publikacji zaprezentowano konkretne przypadki leczenia farmakologicznego zaburzeń psychicznych z komentarzem i zaleceniami doświadczonych polskich psychiatrów. Przedstawiono prawidłowe, zgodne z najnowszą wiedzą, sposoby diagnozowania i leczenia najczęstszych zaburzeń psychicznych, m.in. psychotycznych, afektywnych, lękowych, organicznych itd. Omówiono ponad 20 przypadków. W ich opisie są zawarte zarówno diagnoza wraz z postępowaniem terapeutycznym, jak i efekty leczenia. Każdy przypadek opatrzono komentarzem opierającym się na założeniach najnowszej wiedzy medycznej, w tym na standardach leczenia (farmakologicznego i pozafarmakologicznego) omawianych zaburzeń. Publikacja adresowana jest do lekarzy psychiatrów.Przedmowa XI PRZYPADEK 1. Leczenie normotymiczne w chorobie afektywnej dwubiegunowej (lamotrygina) – Marek Jarema 1 PRZYPADEK 2. Leczenie przeciwpsychotyczne w schizofrenii (olanzapina LAI) – Marek Jarema 17 PRZYPADEK 3. Depresja u osoby w starszym wieku (duloksetyna) – Anna Zofia Antosik-Wójcińska 33 PRZYPADEK 4. Choroba afektywna dwubiegunowa u kobiety w wieku rozrodczym (klozapina) – Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Marcin Siwek 47 PRZYPADEK 5. Choroba afektywna dwubiegunowa + osobowość borderline (kwetiapina) – Marcin Siwek, Rafał Jaeschke, Dominika Dudek 61 PRZYPADEK 6. Depresja z hiponatremią i autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy (kwetiapina + wortioksetyna) – Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Marcin Siwek 79 PRZYPADEK 7. Schizofrenia (risperidon LAI) – Rodryg Reszczyński 89 PRZYPADEK 8. Zaburzenie depresyjne nawracające (wortioksetyna) – Adam Woźniak 105 PRZYPADEK 9. Otępienie w chorobie Alzheimera (donepezyl) – Monika Michalak 117 PRZYPADEK 10. Zespół stresu pourazowego (fluoksetyna) – Monika Michalak 129 Przypadek 11. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (klomipramina) – Katarzyna Sadowska 141 Przypadek 12. Depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej (lamotrygina + kwetiapina) – Małgorzata Maj 157 Przypadek 13. Choroba afektywna dwubiegunowa (sole litu) – Marta Anczewska 171 Przypadek 14. Zaburzenia libido czy depresja? (bupropion) – Justyna Holka-Pokorska 185 Przypadek 15. Schizofrenia (klozapina) – Agnieszka Szaniawska-Bartnicka 203 Przypadek 16. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (fluwoksamina + risperidon)– Wiesław Jerzy Cubała 219 Przypadek 17. Choroba afektywna dwubiegunowa o długim przebiegu (walproiniany, lit + risperidon) – Dorota Łojko 227 Przypadek 18. Choroba afektywna dwubiegunowa (lit, lamotrygina, lewotyroksyna) – Agnieszka Remlinger-Molenda 245 Przypadek 19. Depresja u chorej z cukrzycą (citalopram) – Tomasz Szafrański 263 Przypadek 20. Zaburzenie lękowe uogólnione (citalopram) – Joanna Rymaszewska, Tomasz Pawłowski 275 Przypadek 21. Depresja nawracająca (arypiprazol + citalopram) – Kama Katarasińska-Pierzgalska 287 Przypadek 22. Światło we mgle. Czyli dlaczego lekarz powinien czytać opisy przypadków (citalopram + arypiprazol) – Sławomir Murawiec 303 Przypadek 23. Uporczywa depresja (escitalopram) – Jan Jaracz 317

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj